Dünyadaki Müslümanların sayıları Hristiyanlardan daha az, bunun sebebi nedir?

Tarih: 23.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bunun pek çok hikmet ve sebebi olabilir. Bir açıdan değerli şeylerin değersiz şeylere nispetle daha az olması, dünyada bir kanun gibi görünmektedir. Müslümanlar İslam'ı yaşadıkları devirlerde elmas gibi bir cevher idiler. Keyfiyet / nitelik daima kemiyetten / nicelikten daha üstündür.

Belki de Müslümanların keyfiyet bakımından, Hristiyanların da kemiyet bakımından daha üstün olması, bu iki evrensel Semavî din mensupları arasında bir denge unsuru olmuştur.

"Resulüm! Sen ne kadar düşkün de olsan, insanların çoğu iman etmez."(Yusuf, 12/103)

mealindeki ayette gaybî bir haber olarak bu konuya işaret edilmiş ve Hristiyanlar da dahil insanların çoğu iman etmemekle Kur'an'ın bu haberini tasdik etmiştir.

Hristiyanlık İslam'dan önce geçen ve evrensellik iddiasında olan bir dindir. Bunun da rolünü unutmamak gerekir.

Eski Ahit ile Yeni Ahit'in bir arada anılmış olması, bir kabile dini olarak yerinde sayan Yahudilik din potansiyelini, evrensel bir din mensubu olarak hareket eden Hristiyanlara kaydırmıştır.

Şimdiki Hristiyanlıkta nefsanî arzuların fazla engellenmemesi, dini ritüellerin az olması, velediyet / baba-oğul fikrinin kabul edilmesiyle, bu yoldan kendilerine bir kutsiyet kazandırılması ve gururlarının okşanması gibi tatlı hayallerin de önemli rolü vardır.

Bir hadiste Efendimiz buyurur:

"Kıyamet koptuğu zaman insanların çoğunluğunu Rumlar (bir anlamda Hristiyanlar) teşkil ediyor olacaktır."(Müslim, Fiten, 10).

Amr b. As, bu hadisi duyduğunda, bunun sebebi olarak şu gerekçeleri saymıştır:

"Onlarda dört güzel haslet vardır:

a. Bir fitne zamanında herkesten daha çok yumuşak davranırlar.

b. Bir musibetten sonra herkesten daha önce kendine gelip toparlanırlar.

c. Savaşlarda kaçıp yeniden saldırıya geçme konusunda (kerr-u ferde) çok mahirdirler.

d. Fakir, öksüz ve güçsüz olanlara en iyi sahip çıkarlar."
(a.g.e)

Ayrıca, ahir zamanda Hz. İsa (as) ile Hz. Mehdi'nin hak dinde ittifak etmeleri, tevhit inancı etrafında kenetlenmeleri ve Hristiyanların mevcut yanlışlıklarını terk edip bir nevi "İsevî Müslüman" olmaları ve Kur'an'ın hakikatlerine tabi olmaları da onların bu çokluklarına bir vesile teşkil etmiş olabilir.

Daha bir çok sosyolojik, psikolojik, ekonomik, teknolojik sebepler sayılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun