Dünya bir parmağa değen su kadardır, sözü hadis mi?

Tarih: 02.03.2022 - 07:50 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu anlamda bir hadis rivayeti şöyledir:

“Ahirete göre dünya, sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın.” (Müslim, Cennet 55)

Ebedi olan ahiret hayatıyla, geçici olan dünya hayatı kıyaslandığında, bu dünyada geçirdiğimiz hayatın ne kadar kısa ve değersiz olduğunu bu hadis çok veciz bir şekilde ortaya koyar.

Ahiret hayatı uçsuz bucaksız bir deniz, buna karşılık dünya hayatı bu denize bir parmak batırıldığı zaman o parmağa değen su kadardır.

Bu hadisten öğrenmemiz gereken bir başka gerçek de şudur:

Dünyada kazanılan bütün mallar, mülkler, zenginlikler, makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Bunlara sahip olan bir kimsenin, bunlarla öğünmemesi, gururlanıp kibirlenmemesi gerekir.

Bunun aksine, gerçek hayat ahiret hayatıdır. Bu dünya, ahiretin tarlasıdır. İnsan burada ne ekerse, ahirette onu biçer.

Kısaca ifade edecek olursak, sonlu olan bu fâni dünya ile sonu bulunmayan ebedî hayat kıyas edilemeyecek kadar değer farkına sahiptir. Buna göre:

- Ebedî olan ahiret hayatı ile dünya hayatı kıyas kabul etmez şekilde farklıdır.

- Dünyanın her çeşit malı, mülkü, zenginliği, mevki ve makamı geçicidir.

- Dünya hayatı, ahiretin tarlasıdır.

- İnsanın gayesi ve hedefi, ebedî olan ahiret hayatını kazanmak olmalıdır. (Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)

İlave bilgi için tıklayınız:

Dünya sevgisi hakkında farklı değerlendirmeler yapılıyor. Bazıları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun