"Dünyanın, Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirler bir yudum su ondan içemeyeceklerdi." mealindeki hadis-i şerifi nasıl anlayacağız?

Tarih: 09.05.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmam Tirmizi, İbni Mace ve İmam-ı Taberani gibi hadis âlimleri bu hadisi kendi kitaplarında kaydetmektedirler.(1)

Bediüzzaman “Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymetinin olmayışı”nın, "ebedi ve baki olan ahiret alemine nispetle" olduğuna dikkat çeker. Bu dünya hayatı fani, geçici ve yok olmaya mahkum bir mahiyete sahiptir. Fakat, beka alemi olan ahiret hayatından bir sinek kanadı kadar dahi olan bir nur ebedi ve sonsuz olması yönüyle, yeryüzünü dolduracak geçici olan bir nurdan daha çoktur.

Hadisin izahında dikkate verilen diğer bir husus da şudur: Hadiste bahsedilen dünya, bildiğimiz koca dünya değil, her insanın kendi şahsi ve hususi dünyasıdır. Yani, insanın kendi dünyası, istifade edip tattığı pek çok nimetler; beka aleminin bir sinek kanadı kadar feyzine denk gelmemekte, o ihsanlar ebedi olduğu için daha üstün ve kıymetli olmaktadır.

Dünyanın ve eşyanın üç yüzü, yani üç manası ve mahiyeti vardır. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, dünyanın Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bir aynası olmasıdır. Dünyada var olan her şey bir Yaratıcının eseri ve sanatıdır. Cenab-ı Hakk'ın bir sanat eseri olan bu dünya Yaratıcısının “Muktedir, Bedi, Kebir, Alim, Semi, Basir” gibi isimlerine ayna olmuştur. O isimlerin insanlar tarafından okunmasında, görülmesinde bir ayna vazifesi görür.

Dünyanın ikinci yüzü ise ahirete bakar, ahiretin tarlasıdır. Yani, insan hayır, hasenat, ibadet, iman gibi manevi tohumları bu dünyada eker, ahirette mahsulünü alır.

Dünyanın bu yüzünü Bediüzzaman, Lem'alar adlı eserindeki “Sekizinci Rica”da şöyle anlatır:

“Hem benim, hem herkes için şu dünya muvakkat (geçici) bir ticaretgâh ve her gün dolar boşalır bir misafirhane ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar ve Nakkaş-ı Ezelinin (Allah'ın) teceddüt eden, hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar bir yaldızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi ve Sani-i Zülcelalin cilve-i esmasını tazelendiren, gösteren ayineleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi ve rahmet-i İlahiyenin bir çiçekdanlığı ve alem-i bekada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgâhı mahiyetinde gördüm.”(2)

İşte bu iki yüzü ile dünya tahkir edilmez, kötülenmez, kıymetsiz görülemez. Hadis-i şerifte dünyanın bu iki yüzü küçük görülmemektedir.

Beka alemine nispetle dünyanın zerre kadar kıymeti olmayan tarafı üçüncü yüzüdür ki; bu da gayrimeşru keyf ve zevklere saplanmış olan insanların dünyasıdır. İşte dünyanın bu yüzü ve dünyaya ölmeyecekmiş gibi sevenlerin bu dünya hayatı, mü'minlere ahirette verilen ebedi nimetlerin yanında bir zerre, bir sinek kanadı kıymetinde bile değildir.(3)

Kaynaklar:

1) İbni Mace, Zühd 3; Tirmizl Zühd: 13
2) Lem'alar, s 220.
3) Sözler, s. 320.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun