Dinimizde zehirleyerek, boğarak öldürme var mıdır?

Tarih: 10.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İdam cezaları arasında böyle bir usul yoktur. Prensip olarak en kolay kabul edildiği için kılıçla öldürme cezası yerine getirilir.

Ancak kısaslaşmada, hangi yöntemin uygulanacağı hususunda mezhep alimleri arasında farklı görüşler vardır.

Hanefî ve Hanbelî mezhebine göre, maktul ne şekilde öldürülürse öldürülsün, kısas olan katil sadece kılıçla öldürülür. Çünkü, İbn Mace’nin yaptığı bir rivayete göre Peygamberimiz(a.s.m) “kısas yalnız kılıçla olur” buyurmuştur.

Malikî ve Şafii mezhebine göre ise, maktulün öldürüldüğü aynı yöntemin uygulamasından hareketle “Kâtil kısas olurken, maktulü öldürürken kullandığı aynı metotla öldürülür.”

Ancak, eğer maktulün velisi kılıçla öldürülmesini isterse o zaman kılıçla öldürülmesi tercih edilir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/283).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun