Dinimizde bazı hükümler zamanın şartlarının gelişmesiyle değişir mi?

Tarih: 15.01.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mesela; seferi namaz yolculuk kolay olduğu için farzlar iki rekata indirerek değil de tam kılınabilir mi?
- Bunlar gibi başka değişip de bizim bilmediğimiz hükümler var mı? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim ve hadislerin hükümleri bakidir. Şartların değişmesi, o hükümlerin geçerliliğini değiştirmez.

Peygamberimiz (asm)'in hadisleri hüküm bakımından her zaman geçerlidir. Ancak bu hükmün uygulanması için toplumun şartları belirleyicidir.

Mesela, İslamın ilk yıllarında Peygamberimiz (asm) kabir ziyaretlerini yasaklamıştır. Daha sonra tevhid inancı insanların hayatına yerleşince serbest bırakmıştır. Günümüzde de kabirleri kutsal sayan müşrik toplumlar olursa ve bunlar İslam'a girdikleri takdirde aynı metot uygulanacaktır. Öncelikle bu insanların kabir ziyaretleri yasaklanır ve tevhid inancı o topluma yerleştikten sonra serbest bırakılır.

Yine Peygamberimiz (asm) kurban etinin üç günden fazla evde bulundurulmasını yasaklamıştır. Çünkü o yıl halk arasında kıtlık hakimdi ve bir çok insan yiyecek sıkıntısı içerisindeydi. Ancak ertesi yıl bolluk olunca, isteyen istediği kadar eviinde et bulundurmayı serbest bırakmıştır.

Bütün bu örnekler gösteriyor ki Peygamberimiz (asm)'in hiçbir hadisinin hükmü kalkmamıştır; şartlar yerine geldiği takidirde her sözü ve hareketi uygulanır.

Seferi namazın ölçüsünü veren Peygamber (asm) olduğu için değiştirilmez. Çünkü herhangi bir meselenin hükmü ile ilgili bir nass bulunsa, hakkında ictihad ve mütâlâa yapılmaz. Kasrın -seferde namazı kısaltmanın- illeti seferdir, meşakkat değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

1400 sene önce gelen İslam'ın hükümleri, bu gün de geçerli midir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun