Her hadisle amel etmek zorunda mıyız? Bugün Peygamber Efendimizin sözleri olarak bir çok hadis okuyoruz, dinliyoruz. Acaba bunlar gerçekten o güzel mübarek insanın sözleri mi?..

Tarih: 23.01.2007 - 22:11 | Güncelleme:

Soru Detayı
Biz Müslümanlar Peygamber Efendimizin hadisleri olarak bir çok hadis okuyoruz, dinliyoruz. Fakat ben yine de şüpheye düşüyorum, acaba bunlar gerçekten o güzel mübarek insanın sözleri mi, yoksa bu sözlerin gerçekten Peygamber Efendimize ait olduğunu kesin bir şekilde bilsem, iman ettim. Çünkü Allah Resulu daima hakkı söyler. Buna bir açıklama getirebilir misiniz?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Amel edilmesi gereken hadisleri mezhep imamları belirlemiştir. Mezhep imamları hadislerden hüküm çıkarırken delil olarak aldıkları hadislerde sahihlik derecesine dikkat etmişlerdir. Her hadisi hüküm çıkarmada kullanmamışlardır. Bu konu hadis usül kitaplarında ve fıkıh usül kitaplarında geniş olarak anlatılmaktadır.

Peygamberimizin (asm) hadisleri, hüküm bakımından her zaman geçerlidir. Ancak bu hükmün uygulanması için toplumun şartları belirleyicidir. Mesela İslam'ın ilk yıllarında Peygamberimiz (asm) kabir ziyaretlerini yasaklamıştır. Daha sonra tevhid inancı insanların hayatına yerleşince serbest bırakmıştır. Günümüzde de kabirleri kutsal sayan müşrik toplumlar olursa ve bunlar İslam'a girdikleri takdirde aynı metot uygulanacaktır. Öncelikle bu insanların kabir ziyaretleri yasaklanır ve tevhid inancı o topluma yerleştikten sonra serbest bırakılır.

Yine Peygamberimiz (asm) kurban etinin üç günden fazla evde bulundurulmasını yasaklamıştır. Çünkü o yıl halk arasında kıtlık hakimdi ve bir çok insan yiyecek sıkıntısı içerisindeydi. Ancak ertesi yıl bolluk olunca isteyen istediği kadar evi etinde bulundurmayı serbest bırakmıştır.

Bütün bu örnekler gösteriyor ki Peygamberimizin (asm) hiç bir hadisinin hükmü kalkmamıştır; şartlar yerine geldiği takidirde her sözü ve hareketi uygulanır.

Peygamberimize (asm) isnad edilen bir sözün hadis olduğu kesin ise, bunlar inkar edilmemelidir. Mütevatir hadisler bunlardandır. Mütevâtir olan haber-i Rasûlü inkâr eden küfre girer. Çünkü böyle bir haberi inkâr etmek, Peygamberi (asm) inkâr demektir. O da şüphesiz küfürdür. (Ahmed Naim, Tecrid-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1976, Mukaddime, s. 102).

İlave bilgi için tıklayınız:

- MÜTEVÂTİR HADİS.

- USÜLÜ'L-HADİS

- Hadislerin yazılması, toplanması / tedvini, günümüze kadar ulaştırılması ve sünnetin bağlayıcılığı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun