Peygamberimiz kendisine peygamberlik gelmeden önce, Allah tarafından peygamberler gönderildiğini biliyor muydu? Efendimizin (asm) peygamberlikten önce diğer kavimler hakkında bilgisi var mıydı?

Tarih: 16.01.2007 - 18:52 | Güncelleme:

Soru Detayı
Peygamber Efendimiz (asm) kendisine peygamberlik gelmeden önce peygamberler gönderildigini biliyor muydu? Çünkü bir sorunun cevabının bir yerinde, diğer peygamberlerin kıssaları anlatıldığı gibi Hz. İbrahim'in kıssası da anlatılıyor. Fakat Kur'an'da Hz. İbrahim kıssasının tamamen anlatılmadığı, anlatılmayan bölümün Peygamberimizin hadis olarak anlattığı bildiriliyor.
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz (asm), kendisine peygamberlik gelmeden önce peygamberler geldiğini bilmekte idi. Ancak bu bilgisi detaylı değil sadece isim olarak bir bilgi idi. Bunu sadece kendisi değil o dönemdeki topluluklar da bilmekte idi. Nitekim o dönemdeki insanlar diğer peygamberler hakkında eksik veya yanlışda olsa bazı malümatları vardı.

Peygamberimize (asm), Kur'an-ı Kerim'de geçen bilgiler dışında da Allah tarafından bilgi verilmiştir. Bu bilgiler içerisinde diğer peygamberlerin kıssası da mevcuttur. Bu bilgiler peygamberliğinden sonra kendisine verilmiştir. Necm sûresi 4. âyette:

"O, kendi arzusu ile söylemez, o (söylediği), kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir."

buyurulmuştur. Mıkdam b. Ma'dî-Kerib'in rivâyetine göre Hz. Peygamber (asm) de (şöyle) buyurmuştur:

"Bana Kur'ân ve onunla beraber O'nun gibisi verildi. Şunu iyi biliniz ki, Allah Rasûlü'nün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir..." (el-Hadis ve'l Muhaddisûn,12; Kurtubî, Tefsîr, 75)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun