Hz. Yahya (as) ne zaman gelmiştir ve hangi kitapla amel etmiştir?

Tarih: 18.02.2007 - 18:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

Bir yerde Hz. Yahya (as)'ın, Hz. İsa (as)'dan altı ay önce dünyaya geldiği yazıyor. Ayrıca Hz Yahya (as)'ın, Hz. Musa (as)'ın şeriatıyla hükmeden son peygamber olduğu belirtiliyor. Bu doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yahya Aleyhisselâm, İsâ Aleyhisselâmdan altı ay önce doğduğu için Hz. İsa'dan 6 ay büyüktü. 1

Ayrıca bazı rivayetlere göre: Yahya aleyhisselâm şehid edilişi, İsâ aleyhisselâmın otuz üç yaşında semâya kaldırılışından bir buçuk yıl önce olduğuna, o zaman, İsâ Aleyhisselâm, otuz bir bucuk yaşında olup Yahya Aleyhisselâm da, ondan, altı ay büyük olduğuna göre otuz iki yaşında şehid edilmişti. 2

Hz. Yahya aleyhisselamın hangi kitap ile amel ettiği konusuna gelince:

Yüce Allah; Yahya aleyhisselâm hakkında Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurur:

"(Ona, çocukluğunda): Ey Yahya! Kitabı, kuvvetle tut! (dedik). Henüz sabi iken, ona, Hikmet verdik. Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günahlardan) temizlik (verdik). O, çok Müttakî idi. Anasına, babasına da, itaatli idi, bir serkeş ve âsî değildi. Dünyaya getirildiği gün de, öleceği gün de, diri olarak (kabrinden) kaldırılacağı gün de, ona, Selâm olsun!" (Meryem, 19/12-15)

Bazı tefsirlerde ayette geçen Kitab'ın Tevrat olduğu ve Hz. Yahya aleyhisselamın Tevrat ile amel ettiği belirtilir.

Ancak bazı rivayetlerde ise başka bilgileri de bulmak mümkündür. Rivayete göre: Yahya Aleyhisselâm, otuz yaşında iken, Ürdün ırmağında İsâ Aleyhisselâmla buluştu. İsâ Aleyhisselâmın, Yahya Aleyhisselâmı, on iki Havarisinin başında, halka, Al­lah'ın emir ve nehiylerini bildirmek üzere, gönderdiği de belirtilir.3

Buna göre Hz. Yahya aleyhisselamın Tevrat ile amel eden en son peygamber olduğu söyelenebilir. Ayrıca önce Tevrat ile sonra da İncil ile amel etmesi de emredilmiş olabilir. Rivayetler ve yorumlar farklı olduğundan net bir şey söylemeyi uygun görmüyoruz.

Kaynaklar:

1. Taberî-Tarih c.2,s.16, Sâlebî-Arais s.375, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.300; Sâlebî-Arais s.375.
2. Yâkubî-Tarih c.1,s.79, Sâlebî-Arais s.403, Ebülferec İbn.Cevzî-Tabsıra c.1,s,356, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.2,s.95; İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.3O7.
3. Taberî-Tarih c.2,s.13; Sâlebî-Arais s.376. Ebülferec İbn Cevzî-Tabsıra c.1,s.332;

(M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 2/297-298.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun