Hz. Yakup (a.s.) ile birlikte aileleriyle Mısır'a giden İsrailoğullarının adları nelerdir?

Tarih: 25.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yûsuf Aleyhisselâm, kardeşlerine: "Bütün ev halkınızı da, bana, getiriniz!" deyip bir takım teçhizatla onları gönderdi.

Hz. Yusuf (a.s.)'ın sağ olduğunu öğrenen ve bu haberin se­vinciyle gözleri açılan Hz. Yakub (a.s.), ona bir an önce kavuş­mak için, oğullarına hemen yol hazırlıklarına başlamalarını em­retti. Bunun üzerine başta oğulları olmak üzere bütün aile men­supları; yetmiş veya yetmiş iki, ya da, seksen üç nüfusluk ev halkıyla bu uzun ve mutlu yolculuk için gereken hazırlıklarını tamamladılar ve ardından Mısır'a doğru yola çıktılar.

Yâkub Aleyhisselâm ve ailesi Mısır'a yaklaştıkları zaman, Yûsuf Aleyhisselâm, dört bin askerin başında ve Mısırlılardan bir çok süvarileri de yanına alarak şehrin dışında Yâkub Aleyhisselâmı karşıladı.

Kaynaklar: Taberî-Tarih, 1/185-187; Salebî-Arais s.138; İbn.Esîr-Kâmil, 1/154; Ebülferec İbn.Cevzî-Tabsıra, 1/181; Ebülfida-Elbidaye vennihaye, 1/2l8; M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/293.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun