''Din, kitleleri topluca hareket ettiren bir araçtır.'' sözü kime aittir, bununla ne demek istenmiştir?

Tarih: 21.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu söz yanlış mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sözün kesin olarak kime ait olduğunu söyleyecek durumda değiliz. Aslında bunu olumsuz bir manada kullanmak mümkün olduğu gibi, olumlu bir manada kullanmak da mümkündür. Genellikle dine karşı olanlar bunu olumsuz manada kullanmışlardır.

Olumlu manada kullanıldığı takdirde bu sözün mesajı şöyle olur: Bir toplumun güzel ahlakî değerler etrafında birleşmesi isteniyorsa, her şeyden önce halka dinî prensipler penceresinden yaklaşmak gerekir. Çünkü halkın büyük çoğunluğu bir şeyin güzelliğini kavramak için onu derinden inceleme, akıl ve mantık süzgecinden geçirme yolunu tercih etmiyor veya edemiyor. Halkı delilsiz de olsa hak ve hakikate taraftar yapan sözlerin kaynağındaki kutsiyettir ki, bu da dindir. Çünkü “Din, kitleleri topluca hareket ettiren bir araçtır." Zira kitleleri kolay bir şekilde ve kısa yoldan gerçeklerle yüzleştiren, barıştıran, uzlaştıran en güzel ve geçerli yol dindir.

Karl Marx, Mao ve benzeri din düşmanları ise bu sözü olumsuz manada kullanmış ve şunu kast etmişlerdir: Aslında din diye bir şey yoktur. Egemen güçler, kitleleri kendi hegemonyalarına taraftar yapmak maksadıyla bunu icat etmiş ve propagandalarına bir araç olarak kullanmışlardır. Çünkü,  ''Din, kitleleri topluca hareket ettiren bir araçtır.' Yani insanlar, bireysel olarak akıllarını kullanıp işin gerçeğini öğrenmek yerine, genellikle kitleler halinde -sürüler gibi- bir tarafa çekilebiliyor. Bu kolektif şuursuzluktan yararlanmak ve insanları koyun sürüsü gibi istenilen tarafa çekmek için “akılla düşünmeye meydan vermeyen” din fenomenini araç olarak kullanırlar. Bu gibi sözler ilk başta -daha çok- İslam dışındaki dinler için kullanılmıştır.

Zaten bu materyalist düşüncelerin ilk beşiği de İslam aleminin dışında kalan bölgelerdir, Avrupa kıtasıdır. Daha sonra dinsizlik uğruna bazı komünist ve ateistler aynı sözleri “aslında bütün prensiplerini akla kabul ettiren, bütün tekliflerini akıllı kimselere takdim eden, akılsız kimseleri muhatap bile kabul etmeyen” İslam dini için de kullanmaktan çekinmediler.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Hz. Peygamberin (asm.), “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası ...

İnanmak ihtiyacının doğuştan olduğu konusunu açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun