Devlet memuru olmakta hayır yok mudur? Bununla ilgili rivayetleri nasıl anlamak gerekir?

Tarih: 01.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisin sıhhat derecesini bilmemekle beraber, şöyle anlamak mümkündür:
 

Memurluk, genellikle iki şey için yapılabilir.
Birincisi: Millete hizmet etmek için.
İkincisi: Bir rızk kapısı olması için.


- Millete hizmet gayesiyle yapıldığında, elbette güzel bir hizmet olur.  Çünkü, hadiste ifade edildiği üzere, "İnsanların en hayırlısı diğer insanlara en faydalı olan kimsedir." (Mişkatü'l-Mesabih, hadis no: 3925; Fethü'l-Kebîr, 2:195; Müsnedü'l-Firdevs, 2:324.)


Bununla beraber, bu hizmet her zaman kendi asıl ekseninden kayma riskini taşımaktadır. Bir hadis-i şerifte:

"Kadılar/yargıçlar üç gruptur; bunlardan bir grup cennete, iki grup cehenneme girer. İşini hakkıyla bilen ve ona göre adaletle hareket eden cennete girer. Bilmeden hüküm veren veya bildiği halde iltimas eden cehenneme girer."
 
Memurluk, ayrıca rüşvet almaya, amirlerin İslam'a aykırı emirlerini yerine getirmeye uygun bir yerdir. İşte hadiste, insanları uyarmak için bu noktaya işaret edilmiş olabilir.


- Eğer memurluk, bir çok kimsede olduğu gibi, yalnız bir maaş kapısı olarak değerlendirilirse, elbette bunun hayırlı bir iş olmayacağı açıktır. Çünkü, rızkın tabii kapısı, sanat, ziraat ve ticarettir. Bu kapılar tabii ve özgürce açılabilen geçim kaynağıdır. Bu manadaki her nevi memurluk, -Bediüzzaman’ın deyimiyle- bir çeşit maaş dilenciği manasına gelir.  Hem özgürlükten taviz verme, hem de gayr-ı tabii bir rızık kapısı olmasına işaret etmek için hadiste “hayırsız” olarak ifade edilmiştir. Ayrıca memurluk mesleğinin gereği olarak, amirlerin islama aykırı emirlerine uymak gibi sonuçları da verebilir. Bu açıdan da hayırsız işler yapmanın yolu açılabilir.


- Bizim çıkaracağımız ders, memuriyeti yalnız bir maaş kapısı olarak değil, millete, insanlara hizmet olarak görmektir. İslam'a uygun olan emirleri yerine getirmek, İslam'a uymayan işlerde ise, asla itaat etmemek gerekir. Böyle olduğu takdirde, hem hayırsız olandan uzaklaşmış hem de güzel bir hizmet kapısı bulmuş oluruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun