Cinsellik şehveti ihtiyaç mıdır istek midir?

Tarih: 30.05.2020 - 12:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

Cinsellik için ihtiyaç olduğunu cinsellik olmadan yaşanamaz diyen birçok insan var. Cinsellik ihtiyaç mıdır? Birisi cinsellik istektir kişi istemese yapmaz dese dinden çıkar mı? Cinsellik yaşamak istemeyen pis işlere de bulaşmak istemeyen birisine ne önerirsiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Her çağa bir isim vermemiz icap etseydi, muhtemelen bu çağın birçok ismi olurdu ve bu isimlerin başında da nefis ve cinsellik çağı, imparatorluğu, sultanlığı gibi isimler tercih edilirdi.

Cinsellik toplumsal hayat için evet bir ihtiyaçtan öte gerekliliktir, ancak fert ve birey için asla bir ihtiyaç değildir.

Konunun iyi anlaşılması için birkaç misal verelim:

İhtiyaç: O olmadığında, yani ihtiyaç duyulan şeyin kısa bir süre yokluğunda kişinin maddi hayatının son bulması veya zarar görmesidir. Buna örnek olarak hava, su ve gıda-besin gibi ihtiyaçları sayabiliriz. Bunlardan birisinin varlığının yokluğu bireyin yok olmasını, ölmesini veya ciddi zarar görmesini netice verir.

Bu kurala göre cinselliğin bu durumla direk veya en direk bir ilişkisi görülmemektedir. Kişi yıllar boyu cinsellik yaşamasa veya ömür boyu cinsellik ile ilgili en ufak bir aktivite görmese, göstermese bile onun maddi hayatına bir şey olmaz. Belki bazı insanlar duygusal olarak elem ve ızdırap duyabilirler ancak, bu da hayatın sonu değildir. Nitekim kendilerini toplumlarının varlıklarına adayan bazı yüksek ruhlu insanların bu anlamda son derece titiz, mesafeli ve iffetli durdukları ve asla bir sorunla karşılaşmadıkları aşikardır.

Bu durum biraz da kişinin bu işe verdiği kıymetle ilgili de olabiliyor. Bu konuyu gereğinden fazla önemser, dikkat eder, olmazsa olmaz derseniz sizin için son derece önemli olur ve hayatınızı zorlaştırır. Ancak iç dürtülere kulağınızı kapatıp kendinizi işinize verirseniz bu duygunun da diğer bütün evham kaynaklı duygu ve düşünceler gibi kaybolup gittiğini kısa zamanda fark edeceksiniz.

Kaldı ki İslam’da ruhbanlık yoktur, yani mümin elbette evlenecek, yuva kuracak, bir aileye sahip olacak, kadın ise anne, erkek ise baba olacak ve onların bütün ihtiyaçlarını helal yollardan kazanarak hayatına devam edecektir.

İslam insan duygularının bütününe son derece saygılı, onların hiç birisini ret etmeyen ilahi bir kuramlar bütünüdür. Bu itibarla bu anlamda kişinin helal dairedeki bütün arzu ve isteklerinin İslam’da yeri vardır. Ancak onun yapılma şart ve usullerine dair ciddi prensip ve kurallar getirilir. Bu kuralları en kısa bir şekilde şöyle özetleyebiliriz:

"Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur."  (Sözler, Altıncı Söz, s. 29)

Evet, insanı bütün duyguları ile yaratan Allah, onun bütün bu duygularını tatmin için çeşitli imkanlar da bahşetmiştir. İnsana irade de verdikten sonra alternatifli yollar, çözümler de gösterip bunların içerisinde razı olduğu konuları da eklemiş, önemle belirtmiştir. Yapılmadığı zamanlar karşılaşılacak sıkıntılar ile yapıldığında dünyada ve ahrette ulaşılacak ödülleri de gönderdiği elçi ve kanunları ile yol göstermeyi de ihmal etmemiştir.

Toplumsal Hayatta Cinsellik

Buraya kadar saydığımız bireyin hayatındaki cinsellik idi. Toplumsal veya diğer bir deyişle sosyal yapıların varlığı için ise cinsellik önemli ve hatta olmazsa olmazlardandır.

Bu konuda yüce Rabbimizi bakın ne buyuruyor:

“Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı…“ (Nahl Suresi, 72)

Burada bir birleri için yaratılan ve bu yaratılış neticesi Allahın emri insanın içine konulan bir duygunun neticesinde toplumun var olma nedenine, sebebine, vesilesine işaret buyruluyor.  

İslam’da evlilik en kutsal sayılan müesseselerin başında gelmektedir, bu yüzden İslam’da cinsellik ayıplanmaz, takdir edilir, özendirilir. Bunun için de; “Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir.” (Nûr Suresi, 32) buyuruluyor.

Hadisi şerifte de yine Allah Resulü evlenmeyi teşvik buyurarak şöyle diyor: “Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 8/131)

Cinsellik yaşamak istemeyen pis işlere de bulaşmak istemeyen birisine ne önerirsiniz?

1. Çevre atmosferimizi manevi sera gibi yapmak:

Bütün iyi akıbet ve neticeler için iyi insan ve iyi çevre en önemli meselelerin başında gelmektedir. Her kötü duruma düşmüşlerin mutlaka yanlarında, içlerinde onları bu duruma sevk eden çevreleri vardır. Biz buna kısaca “manevi şirket”  diyoruz, yani böyle manevi dinamikler üzerine kurulu insanların arasında bulunmaya gayret edersek muhtemelen hep hayır odaklı bakır, konuşur ve istifade ederiz.

2. Zararlı ortamlardan uzak dırmak:

Bu tarz durumlardan kurtulmak isteyenlerin, zamanın yangınlarına her an kapılabilecek ortamlardan çevrelerden uzak durulmalıdır. Bu televizyonu, gazetesi, sineması ve bu anlamda son derece tasvipkar, talepkar, tahrikkar çağın insanlarından, çevrelerinden uzak durmak gerekiyor. Eğer uzak durulamıyorsa, mutlaka tedbirli olmak ve zarar vermeden ve zarar göremeden istifade etmek gerekir.

3. Haramları terk etmek:

Bunun için de Allahın hoşnut olduğu ve yasakladığı şeyleri iyi bilip, tercihi ona göre yapmak. Cennetin ucuz, cehennemin dahi lüzumsuz olmadığını unutmamak.

4. Dua etmek, dua istemek:

Bu duyguyu helal yoldan tatmin etmek, yaşamak ayıp değil, günah da değil, bunun helal yoldan elde edilmesinin yol ve imkanlarına bakmak. Olması veya olmaması için de dua etmek, dua istemek.

5. İffetini korumak:

Evlenme imkanını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. (bk. Nur Suresi, 33)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun