Cinler ölümlü olduğu halde, şeytan kıyamete kadar nasıl yaşayabilir? Şeytanı melek olarak kabul edersek, Allah Teala'ya itiraz etmek gibi bir mahiyeti yok idi. Hayır cin olarak kabul ettiğimizde ise cinler ölümlüler diye biliyorum...

Tarih: 01.12.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'ân-ı Kerim, Hz. Adem (as)'in topraktan yaratıldığını, sonra ona ruh verilerek canlı bir insan haline getirildiğini açıkça anlatır. Aynı şekilde Şeytanın da cinlerden olduğu konusunu vurgular. Bu husus Kur'ân-ı Kerim'de:

"Rabbin meleklere demişti ki: 'Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın!' Bütün melekler toptan secde ettiler. Yalnız İblis secde etmedi. O, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah, 'Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin?' dedi. İblis, 'Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.' dedi." (Sâd, 38/71-78)

Kur'ân'da, aynı şekilde cinlerin de ateşten yaratıldığı bildirilmektedir:

"Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık." (Hicr, 15/27);

"Cinleri öz ateşten yarattı." (Rahman, 55/15)

Bazı alimler, Rahman Sûresi'ndeki "Cânn" yani, "cinlerin babası" deyiminden kasıt, cinlerin babası İblis olduğunu kabul ederken, bazıları da bunun İblis değil, cinin babası olduğunu nakletmişlerdir. Yazır, aynı kanaatte olmadığını söyleyerek,

"Başlangıç itibariyle bütün insan cinsi salsaldan yaratılmış olduğundan insandan kasıt, yalnız Adem değil insan cinsi olduğu gibi, Cânn'dan kasıt da cin cinsidir." der. (Hak Dini, VII/369.)

Şu halde 'İblis, yani şeytan da cinlerden olduğuna göre, o da ateşten, hem de dumansız, öz, yalın, yakıcı ateşten yaratılmıştır.' diyebiliriz.

İblis,
cinlerden biridir ve cinlerin de yaratıldığı maddeden yaratılmıştır. Hz. Adem (as) ile ilk karşılaşan şeytanın özel ismi İblistir. Bu da cinlerdendir ve cinlerin yaratıldığı ateşten yaratılmıştır. Şeytan ise, o türün azdırıp, saptırıcı olanlarına, yani o cinsin bir türüne verilen isimdir.

İblis cinlerdendir ve oda ölecektir; ancak kıyamete kadar kendisine muhlet verilmiştir. Nitekim insanlar da ölümlü olduğu halde Hz. İsa (as) ve Hz. Hızır (as) gibi peygamberler ölmemişler, Cenab-ı Hak tarafından göğe yükseltilmişlerdir.

İblise mühlet verildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir:

"Sizi Biz yarattık, sonra size şekil verdik. Peşinden de meleklere: “Haydi, hürmet için secde edin Âdem’e!” dedik. Onların hepsi hemen secde ettiler, yalnız İblis dayattı. Secde edenlerden olmadı."

"Allah buyurdu: 'Söyle bakayım, Sana emrettiğim halde, secde etmene mani nedir?' İblis:
'Ben ondan daha üstünüm; çünkü Sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın.'

“Çabuk in oradan!” buyurdu Allah, “Öyle orada kurulup da büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çabuk çık, çünkü sen alçağın tekisin!”

“Bana, onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin?” dedi."

"Allah: “Haydi, sen mühlet verilenlerdensin!” buyurdu."(A'raf, 7/11-15)

Şeytanın tövbe etmesi onun şeytanlığına aykırı bir şeydir. Çünkü cevheri bozulmuştur. Tövbe etme özelliğini kendi iradesi ile kaybetmiş ve insanları sapıklığa itme vazifesini kendisi Allah'tan istemiştir.
Bu bakımdan şeytanlaşan cinlerin cevheri bozulduğu için tövbe etmesi mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun