Cinler hayvan kemiklerini yer mi?

Cinler hayvan kemiklerini yer mi?
Tarih: 18.06.2022 - 08:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadis, cinlerin yiyeceklerinin hayvan kemikleri olduğunu söylüyor.
- Yani oturma odamda bir kemik tutarsam ve uyursam ve ertesi gün uyanırsam, kemiğin kendisi orada olur mu?
- Eğer hala oradaysa, o hadis yanlış mı çıkmıştır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir rivayette, Peygamberimizin (asm) “Ne tezek ne de kemikle istinca etmeyin, çünkü bu, cin kardeşlerinizin yiyeceğidir.” manasına gelen ifadesine yer verilmiştir. (Tirmizî, Taharet, 14)

İbn Hacer gibi bazı âlimler, hadiste yer alan “İnnehu = bu” zamirine dikkat çekmişler, bunun yalnız “İzam = kelimesine” ait olduğunu, “revs = tezek” kelimesi için bir şey denilmemesi, onun cinler için değil, cinlerin hayvanları için olduğuna işaret etmek içindir, demişler. (Tuhfetu’l-Ahvezî, 1/75)

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, hadislerde zikredilen “kemik” cinlerin azığı, “tezek” ise cinlere ait hayvanların yemidir.

“Cinlerin kemik yeme meselesine" gelince;

Cinlerin kemikleri yemeleri için ruhsat verilmesi, hatta bir gıda olarak kendilerinin yiyeceği olduğunun bildirilmesi, onların dünyanın her tarafında bulunan kemikleri yemelerinin zorunlu olduğu anlamına gelmez. 

Bu sebeple “Yani oturma odamda bir kemik tutarsam ve uyursam ve ertesi gün uyanırsam, kemiğin kendisi orada olur mu?” şeklindeki sorunun barındırdığı zımni tereddüde yer yoktur. Çünkü bir insan olarak biz mutfakta bulunan bütün yiyecekleri yiyip bitirmemiz gerekmediği gibi, onların da bir gecede veya birkaç gecede “ille de” sizin odanızda olan kemikleri yiyip bitirmesi şart değildir.

Ayrıca, rızık konusu maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Örneğin dilimizin rızkı tatlar iken burnumuzun rızkı kokulardır. Hava ve ısının yine bizim hayatımız için rızık olması da başka bir konudur.

Aynen bunun gibi, kemiklerin de gerek kokusunun gerekse başka özelliklerinin cinler için rızık olması da mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun