Cinler de yemek yer, su içer, tuvalete giderler mi?

Tarih: 27.02.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cinler de insanlar gibi yerler, içerler ve evlenirler. (İmam-ı Şiblî, Cinlerin Esrarı, Takdim Bölümü : 94) Yine onlar da, aynen insanlar gibi cinsî ilişki kurabilmektedirler. (M. Abdülfettah Şahin, İnancın Gölgesinde: 1/146; İmam-ı Şiblî, Cinlerin Esrarı, 107)

Cinler, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e yiyeceklerini sormuşlar. O da:

"Elinize geçen, üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş her kemik, olabildiği kadar bol etli olarak sizindir. Her deve ve at mayısı da hayvanlarınızın yemidir."

buyurmuşlardır. Bundan dolayı Efendimiz (s.a.s):

"Sakın bu iki şeyle (kemik ve kuru hayvan mayısı) abdest bozduktan sonra istinca etmeyin, çünkü onlar (cinnî olan) din kardeşlerinizin yiyecekleridir."

diye Sahabe Efendilerimize tenbihte bulunmuştur.[Müslim, Salat 150 (450); Tirmizi, Tefsir, Ahkâf (3254); Prof. İbrahim Canan, K. Sitte: 4/244; İmam-ı Şiblî, Cinlerin Esrarı, 96]

Ancak buradaki Rasûlullah (s.a.s)'ın "Üzerine besmele çekilmiş kemik" sözü farklı şekilde anlaşılmışsa da âlimlerimiz, üzerine besmele çekilen kemiğin, mü'min cinlerin yiyeceğini, besmele çekilmeyen kemiklerin de kâfir cinlerin yiyeceğini teşkil ettiğinde ittifak etmişlerdir. (Prof. İbrahim Canan, K. Sitte: 4/244)

Tezek / hayvanların tersinin cinlerin azığı değil, hayvanlarının azığı olduğu hususu Müslim’in sahihinde açıkça belirtilmiştir. İlgili rivayette, -cinlerle görüştüğü gecede- cinlerin azığı konusunda Hz. Peygamber (s.a.s) onlara:

“Allah’ın adının anıldığı, tastamam, oldukça etli kemiklerden elinize geçenler sizin azığınızdır. Hayvanların tersi / tezek de sizin hayvanlarınızın yemidir.” diye buyurdu, ardından da “Bu ikisiyle istinca etmeyin/taharet almayın, çünkü bunlar kardeşlerinizin (cinlerin) yiyeceğidir.” dedi.(Müslim, Salat,150).

Bu hadisten açıkça anlaşılıyor ki, Peygamberimiz (s.a.s)’in son cümle olarak kullandığı “bunlar kardeşlerinizin(cinlerin) yiyeceğidir” mealindeki ifadesinde yer alan “yiyecek” sözcüğü genel olarak kullanılmış ve cinler için kemik, onların hayvanları için de tezek olduğu kastedilmiştir.

Tirmizî’nin Süneninde -meal olarak-

“Ne tezek ne de kemikle istinca etmeyin, çünkü bu, cin kardeşlerinizin yiyeceğidir.” ifadesine yer verilmiştir.(Tirmizî, Taharet,14).

İbn Hacer gibi bazı alimlere göre, hadiste yer alan “İnnehu = bu” zamirine dikkat çekmişler, bunun yalnız “İzam=kelimesine” ait olduğunu, “Revs=tezek” kelimesi için bir şey denmemesi, onun cinler için değil,  hayvanları için olduğuna işaret etmek içindir.(Tuhfetu’l-Ahvezî, ilgili hadisin şerhi).

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, hadislerde zikredilen “kemik” cinlerin azığı, “tezek” ise cinlere ait hayvanların yemidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

CİN, CİNLER

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun