Cinlerin iman etmesi nasıl olur? Kur'an okunduğunda kaçmıyorlar mı?

Tarih: 11.09.2006 - 18:10 | Güncelleme:

Soru Detayı
Cinlerin imanı nasıl oluyor? Onlar ki Kur'an âyetleri okunduğunda insana yaklaşmaktan korkarlar. Kur'an-ı Kerim'in ve Allah lafzının üstünlüğünü kendilerine etki etmesinden görüyorlar. Şu durumda onların ataistleri, Musevileri ve Hristiyanları nasıl olabilir?.. (Onlardan bu âleme geçebilmiş olanlarını, bizim âlemimize geçebilmek için bir yol bulmuş olanlarını farzedelim.)
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cinlerde insanlar gibi iman etmekle mükelleftir. İster bu âleme geçme özelliği olsun ister olmasın, cinlerin hepsi insanlar gibi mükelleftir. Onlara da peygamberler gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman cinlerin kâfirleri olan şeytanlar insanlara yaklaşıp zarar verememektedir. Ancak Müslüman cinler Kur'an-ı Kerim okunan yerlere girebilirler.

Asr-ı saadet'ten ve sonraki dönemden birer hadise bize bu konuda ışık tutmaktadır:

Hz. Aişe validemiz anlatıyor:

"Bilmeyerek, evde dolaşan bir canlıyı (muhtemelen bir yılanı kastediyor) öldürmüştüm. O gece rüyamda beni yüksek bir mahkemeye çağırdılar ve benim cinayet işlediğimi söylediler. 'Hayır, ben kimseyi öldürmedim..' dediysem de, ısrarlarından gündüz öldürdüğüm canlıyı kastettiklerini anlamıştım. Meğer o bir cinnî imiş. Kendimi müdafaa için:

'O niçin eve gelip beni gözetliyor?' deyince:

'Hayır, o asla sana bakmak için gelmezdi. Hele saçın-başın açıkken, kat'iyen odana girmezdi. Fakat o, bir Kur'an aşığı idi. Rasûlullah'tan ilk dinlediği Kur'an zevki, onu o kadar sarmıştı ki, Allah Rasûlü'nden sonra o manevî zevki, hep senin Kur'an'ında arardı. Evine gelişi işte bu sebepleydi...' dediler."

Hz. Aişe validemiz diyor ki;

'Uyandığımda rüyanın dehşetinden kan-ter içinde kalmıştım. Hatamı affettirmek için de, sadaka dağıtıp, bazı köleleri hürriyete kavuşturdum...' " (Kurtubi, el-Camiu Liahkami'l-Kur'an, 16/214,215)

İmam Şiblî, “Cinlerin  Esrarı” adlı eserinde Ömer b. Abdulazîz’in faziletleriyle ilgili olarak şöyle bir olay zikretmiştir:

Ömer b. Abdulazîz  bir  bozkırda  yürürken, ölü  bir  yılan  görür.  Bunun  üzerine  elbisesinin  bir  parçasıyla  onu  kefenler ve gömer. Bu esnada bir sesin şöyle çağırdığını işitir:

“Ey Sarak! Allah’ın elçisinin sana; ‘ Sen gelecekte bir bozkırda öleceksin. Salih bir insan gelip seni kefenleyip gömecek' demişti. İşte  ben  buna  şimdi  şahit  oluyorum."  Ömer  b.  Abdulazîz  bu  sese  sen  kimsin  diye sordu. O da;

"Ben Rasûlullah’tan Kur’an dinleyen cinlerden biriyim. Sarak ile ikimiz kalmıştık. Şimdi o da öldü, yalnız ben kaldım.” dedi. [İmamı Şiblî, Cinlerin Esrarı, (çev. Muhammed Ferşad), Üçüncü baskı, İstanbul tsz., s.185]

İlave bilgi için tıklayınız:

- Peri nedir? Cinlerin nitelikleri hakkında bilgi verir misiniz?

- Cinlerden peygamber gelmiş midir?..   

- Cinler bizim alemimize nasıl geçebiliyorlar? Bu aleme geçen bir cin ne kadar kalabilir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun