Cemaatle namaz kılmak niçin daha sevaptır? Cemaatle namaz kılmanın önemi hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 11.09.2006 - 18:11 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslâm dini birlik ve beraberliğe, uhuvvete çok önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada kılınmasının teşvik edilmesi, haftada bir cuma namazının ve senede iki kez olan bayram namazlarının topluca kılınmasının gerekli görülmesi, Müslümanların birbiriyle görüşmesine, birbirinin hâl ve hatırını sormasına, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olması gibi birçok hayati hikmetleri vardır.

Kur'an-ı Kerim'de şu âyette cephede cihad ederken, en tehlikeli bir yerde ve zaman da bile cemaatle namaz kılmaktan bahsedilmektedir:

"Ey Resulüm! Sen müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tâbi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar." (Nisa, 4/102)

Cephede savaşırken bile cemaatle namaz kılmanın teşvik edilmesi, normal zamanlarda cemaate riayet edilmesinin daha öncelikli ve önemli olduğuna vurgu yapılmış olmaktadır.

Cemaata devam etmek, cemaatle namaz kılmak sünneti müekkededir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz (asm)'in sünnetlerinin en kuvvetlisidir. Resul-i Ekrem, her zaman cemaate devam etmişlerdir. Resul-i Ekrem bu konuda buyuruyor:

"Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir."1

"Eğer müminler yatsı ve sabah namazlarının cemaatle kılınmasının sevabını bilseler emekliyerek camilere koşarlardı."2.

"Yatsı namazını cemaatle kılanlar yarı geceye kadar namaz kılmış sayılırlar. Sabah namazını cemaatle kılanların ise, bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibidir."3

Bir gün sabah namazını kıldıran Hz. Ömer, cemaatten birinin gelmediğini görünce, o kimsenin neden gelmediğini sormuştur. Demişler ki O zatı muhterem geceleri yatmaz devamlı ibadet eder, ihtimal ki sabaha yakın uyuya kalmış ve bu yüzden cemaate gelememiştir. Hz. Ömer, "Eğer O kimse gece uyumuş olsa da, sabah cemaatından geri kalmamış olsa, onun için daha hayırlı olurdu." demiştir.4

Yine Peygamberimiz (asm) buyurmuştur:

"Eğer Müslümanlar birinci saftaki fazileti bilseler, orada yer bulabilmek için aralarında kur’a çekmek zorunda kalırlardı, eğer camiye erken gitmenin sevabını bilseler, önce gidebilmek için yarışırlardı."5

"Gece karanlıklarında, evlerinden kalkarak namaz kılmak üzere camiye gidenler, tam bir aydınlık içinde bulunacaklardır."6

"Camilere devam edenleri görürseniz, onların cennetlik olduklarına şahitlik ediniz."7

Cemaate devam etmek derecemizin yükselmesine, günahlarımızın bağışlanmasına vesile olur. Nitekim Resul-i Ekrem (asm):

"Günahların bağışlanmasını, derecelerin yükselmesini sağlayan iyiliklerden biri de camiye giderken atılan adımlardır."8

"Kıyamet günü arş-ı alanın gölgesinde istirahat edeceklerden biri de; camilere gönül veren, cemaate devam eden Müslümanlardır."9

Müslümanların günde beş defa bir araya gelmeleri, huşu ve huzurla namaz kılmaları, Cenab-ı Hakk’a kemal tazimde bulunmak üzere rüku ve secdeye eğilmeleri, davranışların en güzeli, ibadetlerin en mükemmelidir. Müslümanların bir arada bulunması, safların düzgün tutulması, namazların kabulüne ve ruhların tekamülüne bir sebepdir. Cemaatin özelliği, safların düzenliliği Allah’ın rızasının kazanılmasına bir vesiledir. Cemaate devam edenlerin en çok sevap alanı, en uzak yerden gelendir.10

Cuma ve bayram namazlarında cemaatın şart kılınması, cemaatle namaz kılmanın fazilet ve önemini belirtmektedir. Cemaatle yalnız farz namazları, bir de ramazanda vitir ve teravih namazları kılınır. Diğer namazlar cemaatle kılınmaz.

Cemaate devam etmek, zaruret olmadıkça terk edilmemelidir. Hastalık, ihtiyarlık gibi meşru mazeretler bulunmadıkça, şiddetli soğuklar, sel ve fırtınalar, çamur ve yağmurlu havalar engel olmadıkça cemaate devam edilmelidir.

Resul-i Ekrem (asm),

"Cennete girmek için ne yapmalıyım?" diye soran kişiye:

"İmam ol!..".

"İmamlığa gücüm yetmez."

"Müezzin ol!.."

"Müezzinliği de beceremem!.."

"O halde cemaate devam et. Ön safta yer almaya gayret eyle!..",

buyurmuştur. Her zaman namazı cemaatle kılmaya gayret edelim, birlik ve düzenimizi bozmayalım, yekdiğerimizden ayrılmayalım, birbirimize karşı saygılı olalım, yekvücut olduğumuzu her yerde gösterelim. Böylelikle Allah’ın rahmetinden, ibadetlerin feyzinden yararlanalım. Resul-i Ekrem (asm) ve ashab-ı kiramın (ra) yolundan ayrılmayalım.

Dipnotlar:

1) Riyazu’s-Salihin, II/H.1058.
2) age., H. 1076.
3) age., H. 1075.
4) İmam-ı Rabbani, Mektubat.
5) Riyazu’s-Salihin, II/H. 1037.
6) age., H. 1061.
7) age., H. 1054.
8) age., H. 1063.
9) age., H. 377.
10) age., H. 1061.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun