Cehennem konuşur mu?

Cehennem konuşur mu?
Tarih: 13.09.2018 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kaf suresi 30. ayetinde cehennem konuşuyor. Lütfen detaylıca açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yaratıcı kendi yarattığı her varlık ile konuşabilir ve onun her yarattığı yaratıcısına cevap verebilir. Buna,

“Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, 'İsteyerek veya istemeyerek gelin.' dedi. İkisi de, 'İsteyerek geldik.' dediler.” (Fussilet, 41/11),

ayeti örnek verilebilir.

Kur'an ayetlerine baktığımız zaman, ateşin, cehennemin, duyduğunu, gördüğünü, konuştuğunu ve öfkelendiğini görmekteyiz.

“Biz: 'Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol' dedik.” (Enbiya, 21/69)

“O gün cehenneme, 'Doldun mu?' deriz. O da 'Daha var mı?' der.” (Kaf, 50/30)

 “Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler.” (Furkan, 25/12)

Ulemadan Şenkiti yukarıdaki ayete dayanarak şöyle der: “Bu ayet ispat eder ki, cehennem, idrak, irade ve hiss sahibi bir varlıktır.” (Edvaü’l Beyan 8/232)

Ebû Saîd el-Hudri’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Cennet ile cehennem münakaşa ettiler.
Cehennem: Bende zorbalar ve kibirliler var, dedi.
Cennet: Bende yalnız zayıflar ve yoksullar var, dedi.

Bunun üzerine Allah Teâlâ onların çekişmesini şöyle halletti:

Ey cennet! Sen benim rahmetimsin, dilediğime seninle merhamet ederim.
Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Dilediğime seninle azap ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım.” [Müslim, Cennet 34; Buhârî, Tefsîru sûre (50), 1, Tevhid, 25]

Sebepler diyarı olan evrende, her şey ilahi kanunlara bağlanmıştır. Bu kanunlar dahilinde her şey bir hikmet ve düzen içinde hareket etmektedir. Allah dilediğinde bu kanunları devre dışı bırakarak kudretini gösterir; buna mucize denir.

Nitekim, birer mucize olarak dağların, taşların ve ağaçların Allah Resulünü tanıdıkları ve onunla konuştukları pek çok rivayetlerde yer almaktadır.

Örneğin, Resul-i Ekrem (asm) Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit, Sebir namındaki dağa çıktılar. Sebir dedi: "Yâ Resulallah, benden ininiz!.. Korkarım, benim üstümde sizi vururlarsa, Allah beni tâzib eder. Onun için korkarım.” Cebel-i Hira çağırdı:  "Bana gel." (Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1/308; Hafâci, Şerhu’ş-Şifâ, 3/75)

Bu sır içindir ki, ehl-i kalb, Sebir'de havf ve Hira'da da emniyeti hissederler. (bk. Nursi, Mektubat, On Dokuzuncu Mektup)

Allah dostu evliyalarda da böyle dorumlar söz konusu olmuştur. Allah zaman zaman insanlara numunelerini gösterdiği olayların ve varlıkların asıllarını, kudret diyarı olan ahirette göstermektedir. Cehennemin konuşması, bu ilahi kudretin bir tecellisidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah canlı cansız her şey ile konuşur mu?
Cansız varlıklar, Allah'ın kelam sıfatına muhatap olur mu?
Yer ve gök, şuurlu varlıklar mıdır? Anlar, ister, seçer, cevap verir ...
Öküzün ve kurdun konuşmasıyla ilgili hadisi nasıl anlamalıyız ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun