Bizi yaratanın Allah olduğunu nasıl kanıtlarız?

Tarih: 10.12.2014 - 10:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aklımızla mı kanıtlarız; akıl yanılamaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İslam alimlerinin bu konudaki görüşleri kendi değerlendirmeleri çerçevesinde iki şekilde ortaya çıkmıştır.

- İmam Eşari’nin başını çektiği bazı alimlere göre, insan tek başına kendi aklıyla bizi Allah’ın yarattığını bilmesi zordur. Çünkü akıl yanılabilir. Onun için insan olarak biz, bizi yaratanın Allah olduğunu, aklımızla birlikte Allah’ın indirdiği vahiy / Kur’an’la ancak öğrenebiliriz.

- İmam Maturidi’nin başını çektiği diğer bazı alimlere göre ise, insan kendi aklıyla bizi yaratanın Allah olduğunu bilmesi mümkündür ve zorunludur. Akıl bazen yanılsa bile, Allah’ın varlığını gösteren binlerce açık delile dayanarak bunu bilebilir.

Bu iki grup alimlerin görüşlerinin bir araya gelmesinden doğan bir hakikati açıklamak suretiyle, bizi yaratanın Allah olduğunu gösteren dört külli delili şöyle sırlayabiliriz:

a) Kâinat: Kâinat denilen evren, bütün varlığıyla bütün şekilleriyle, yaptığı bütün hareketleriyle, ortaya koyduğu bütün faydalı işleriyle, değişik parçalarının arasındaki kucaklaşma, yardımlaşma, dayanışma, aynı işin meydana gelmesi için gösterdiği nizam, intizam gibi dillerle bizi yaratanın Allah olduğunu bildirmektedir.

b) Kur’an: Bütün insanlara ve cinlere meydan okuyarak kendisinin bir benzerini yapmalarının mümkün olmadığını ilan ederek, kırk yönden mucize olduğunun sinyallerini vererek Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden Kur’an, bizi yaratanın Allah olduğunu bildirmektedir.

İlk gelen vahiyde yer alan “Yaratan Rabbin adıyla oku!” (Alak, 96/1) mealindeki ayetin açık ifadesi, bu gerçeğin altını çizmektedir.

c) Hz. Muhammed (asm):  O, ortaya koyduğu yüzlerce mucizeleriyle, Kur’an gibi harikulade bir kitabı göstermesiyle, hayatı boyunca Kur’an’ın sahibi olarak gördüğü Allah’a, herkesten daha fazla kulluk ederek, acizliğini, fakirliğini, güçsüzlüğünü ona açarak, gece gündüz ona yalvarıp yakarmak suretiyle ortaya koyduğu eşsiz bir kulluk ve takva ile eşsiz bir dürüstlük ve güzel ahlakla peygamberliğini ispat etmiştir.

İspat edilen ve mucize denilen peygamberlik nişaneleriyle ortaya çıkan Hz. Peygamber (asm): “Bizi yaratan Allah’tır.” davasını ispat etmeye çalışmış ve ispatlamıştır.

d) İnsanın Vicdanı: İnsanın maddi ve manevi bünyesinin kavşak noktası, fıtratın şuurlu bir mekanizması ve yüzü  daima yaratıcıya dönük bir vaziyette yaratılmış olan vicdan, en vicdansız insanlarda bile Allah’ın varlığını, bizi yaratanın Allah olduğunu haykırmış ve haykırmaktadır.

Nitekim, insanlık tarihi boyunca, peygamberlerin hak yolundan ayrılmış olan kimseler bile vicdanlarında “Bizi yaratan Allah’tır.” demiştir.

Her türlü fetişe / puta tapanların bu tapmaları bile, insanlardaki bu vicdanın Allah’a dönük olan yüzünü göstermektedir. Çünkü, yanlış da olsa bu nesnelere yapılan kulluk, tapma duygusunun vicdanda her zaman korunduğunun göstergesidir(bu konuda Risale-i Nur külliyatına bakılabilir).

- Bu açıklamalar ışığında denilebilir ki, kâinat, Kur’an, Hz. Muhammed (asm) ve vicdan dörtlüsünden meydana gelen bu dört âdil şahidin şahadetiyle sabittir ki, “Bizi yaratan Allah’tır.”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun