İnsan uçak, araba yapar bunların şekil ve renkleri yoktan yaratılma değil mi?

Tarih: 14.02.2015 - 14:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çünkü Risale-i Nur’da geçen Allah’ın inşa kanununda yani yaratmasında şekil ve renk yoktan yaratılıyor. Bunların farkı nedir?
- İnsanın yapımında da şekil ve renk, diğer eserlere benzemediği için şekil ve renkleri yoktan mı yaratılıyor?
-  Çünkü insan da inşa yapar.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın iki türlü yaratması vardır. Biri yoktan var etme ki buna ihtira denir. Biri de bir nesneyi bazı maddelerden yaratmaktır ki buna inşa denir.

Şimdi Allah’ın bizzat inşa yoluyla yarattığı yaratma biçimi "yoktan var etme" olarak adlandırılmadığı halde, nasıl olur da insanın yaptığı inşaatlara "yoktan var etmek" denebilir?

- Risale- i Nur'da ifade edilen “baharda ağaçların, bitkilerin renkleri, yapraklarının yoktan var edilmesi” doğrudan Allah’ın yaratmasıyla ilgilidir.

Üstad'ın şu ifadelerinden de bunu anlamak mümkündür:

“...Bir bahar yerine binler baharı gösteriyor. Bir mu'cize yerine binler mu'cizat-ı kudretine işaret eder. Ve onlardan her bahar, şu hazır bahardan daha kat'î şehadet eder. Çünkü mazi tarafına geçenler, zahirî esbablarıyla beraber gitmişler; arkalarında yine kendileri gibi başkalar yerlerine gelmişler. Demek esbab-ı zahiriye hiçtir. Yalnız bir Kadîr-i Zülcelal, onları halkedip, hikmetiyle esbaba bağlayarak gönderdiğini gösteriyor. Ve gelecek zamanda dizilmiş hayattar olan zemin yüzleri ise, daha parlak şehadet eder. Çünkü yeniden, yoktan, hiçten yapılıp gönderilecek, yere konup vazife gördürüp sonra gönderilecekler.” (bk. Sözler, s. 677)

- Oysa, insanın inşasında bütün maddeler, boyalar hepsi daha önce yaratılmış varlıklardır. İnsanlar yalnızca onları kullanıyor. İnsan uçak, araba yaparken bunların şekillerini, renklerini yoktan yaratmıyor. Çünkü renklerin boya maddesi zaten var olan bir şeydir. Şekiller ise, insanın var olan maddeleri kullanarak ortaya koyduğu geometrik gerçeklerdir.

- Eğer sorudan maksat, “İnsanın yaptığı işleri de Allah yaratıyor.” ise, bu doğrudur. Nitekim “Sizi de yaptıklarınız işleri de yaratan Allah’tır.” (Saffat, 37/96) mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun