Allah’ımızın tek patron olduğunu nasıl idrak edebiliriz?

Tarih: 10.11.2021 - 08:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah’ın tek ilah olduğuna dair kanıtlar, eşi ve benzeri olmadığına dair kanıtlar nelerdir?
- Hz. İsa, Allah’ımızın çocuğu değil ama bunu nasıl anlarız?
- Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını nasıl anlarız?
- Mesela 2 kişi ortak ama 1. Kişi diğerine göre daha aktif ve baskın patron olsun ama bir gün geldiğinde 2. Olan yani pasif patron bir şey dediğinde ya da ısrar ettiğinde 1. Patron bile karşı çıkmak istemesine karşın bir şey yapmadığı da görüldüğüne göre. Allah’ımızın tek patron olduğunu nasıl idrak edebiliriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Tek patron" ifadesinin Allah hakkında kullanılması hiç yakışık almaz. 

Allah’ın varlığı ve birliği konusunda yüzlerce eser yazılmıştır. Onun için bunları bir “soru-cevap” sitesinde açıklamak mümkün değildir. Bu konu aynı zamanda Sitemizde değişik zamanlarda farklı deliller şeklinde de işlenmiştir. Bununla beraber, Risale-i Nur’da yer alan “küllî delil” manasında dört delile işaret edeceğiz:

Dört Külli Delil

Allah’ın varlığı ve birliğini ispat eden küllî manada dört delil vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

1. Kâinat

Kâinat, bütün varlığıyla bütün şekilleriyle, yaptığı bütün hareketleriyle, ortaya koyduğu bütün faydalı işleriyle, değişik parçalarının arasındaki kucaklaşma, yardımlaşma, dayanışma, aynı hedefe hizmet etme ve bir işin tahakkuk etmesi için gösterdiği hikmetli disiplin, nizam ve intizam gibi dillerle Allah’ın varlığını, birliğini ilan etmektedir.

Zira, evrenin mevcudiyeti sonsuz bir ilim, kudret ve hikmetle ancak söz konusu olabilir. O halde yaratıcının ezelî ve sonsuz olan kudretini, ilmini sınırlandırmak muhal içinde muhaldir. Bir yandan kâinatın şehadetiyle sonsuz bir ilim, kudret ve hikmetin varlığı kabul edilir de diğer yandan bunları başkalarıyla ortak olduklarını düşünmek sınırsız bir şeyi sınırlı yapmak, sonsuz bir şeyi sonlu yapmak, tevhid bakımından her yerde nüfuzu geçerli olan bu unsurların başkaları tarafından nüfuzunun kırıldığını düşünmek tam bir safsatadır. 

2. Kur'an

Bütün insanlara ve cinlere meydan okuyarak kendisinin bir benzerini yapmalarının mümkün olmadığını ilan ederek, kırk yönden mucize olduğunun sinyallerini vererek Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden Kur'an da Allah’ın varlığı ve birliğini ders vermektedir.

İlk gelen vahiyde yer alan “Yaratan Rabb'inin adıyla oku!” mealindeki ayetin açık ifadesinde, bu gerçeğin altı çizilmektedir.

Eşi benzeri olmayan böyle bir kitabın sözlerinde hilaf-ı hakikat olabilir mi?

Bütün semavi kitaplar (büyük-küçük, sahifelerle birlikte 104 kitap) aynı vasıfları taşıyan aynı Allah’tan bahsetmektedir. Eğer -başka bir ilah olsaydı- onun da hiç olmazsa bir tane kitap gönderip de kendisini tanıtması, kullarına bir selam vermesi gerekmez miydi?

3. Hz. Muhammed (asm)

Hz. Muhammed (asm) bir peygamber olarak ortaya koyduğu yüzlerce mucizeleriyle, Kur'an gibi harikulade bir kitabı elinde tutmasıyla, hayatı boyunca Kur'an’ın sahibi olarak gördüğü Allah’a, herkesten daha fazla kulluk ederek, acizliğini, fakirliğini, güçsüzlüğünü ona açarak, gece gündüz ona yalvarıp yakarmak suretiyle ortaya koyduğu eşsiz bir kulluk ve takva ile eşsiz bir dürüstlük ve güzel ahlakla peygamberliğini ispat etmiştir.

İspat edilen ve mucize denilen peygamberlik nişaneleriyle ortaya çıkan Hz. Peygamber Efendimiz (asm):

“Ben ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz: 'La ilahe illallah / Allah’tan başka ilah yoktur.' hakikatini ifade eden sözdür.” (Tirmizi, Daavat, 123)

manasındaki ifadesiyle Allah’ın vahdaniyetini davasının en tepesine yerleştirmiştir. 

4. İnsan Vicdanı

İnsanın maddi ve manevi bünyesinin kavşak noktası, fıtratın şuurlu bir mekanizması ve yüzü daima yaratıcıya dönük bir vaziyette yaratılmış olan vicdan, Allah’ın varlığı ve birliğini her zaman haykırmış ve haykırmaktadır.

Bu cümleden olarak, insanlık tarihi boyunca, peygamberlerin ortaya koyduğu hak yoldan ayrılmış olan kimseler bile vicdanlarında her zaman “Allah’ın vahdaniyetini” hissetmişler. Her türlü fetişe, puta tapanların bu tapmaları bile, insanlardaki bu vicdanın Allah’a dönük olan yüzünü göstermektedir. Çünkü yanlış da olsa bu nesnelere yapılan kulluk, tapma duygusunun vicdanda her zaman korunduğunun göstergesidir. 

Allah’ın varlığını ve birliğine samimi olarak öğrenmek isteyen herkese, özelikle Risale-i Nur Külliyatını okumasını tavsiye ederiz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yaratılış Delilleri, Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri (video)

Allah'ın birliğinin delilleri nelerdir? ...

Allah'ın birliği için bazı ayetlerde "vahid", İhlas suresinde ise "ehad ...

Allah'ın varlığının delilleri nelerdir? ...

Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını ve isimlerini akılla mı biliriz ...

Allah'ın birliğinin Kur`an'da geçen delilleri olduğu halde, Onun ...

ALLAH`IN VARLIĞINA AKLİ DELİLLER

Allah'ın Birliği (video).

Allah'ın varlığını tabiattan örneklerle açıklayabilir misiniz?

Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren bazı delilleri gösterebilir misiniz ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun