Allah'ın birliğinin Kuran'da geçen delilleri olduğu halde, Onun varlığının delillerinin Kur'an'da olmadığı iddiasına ne dersiniz?

Tarih: 07.11.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Aslında insanlık tarihi boyunca Allah’ın varlığının inkârı çok azdır. Genellikle başka nesnelere tapan müşrikler bile doğa üstü bir kuvvet sahibi varlığa/Allah’a inanıyorlardı. Bu gerçeği göz önünde bulunduran Kur’an, daha çok Allah’ın birliğini nazara vermiştir. Fakat şu husus unutulmamalıdır ki, Allah’ın birliğinin ispatı, zorunlu olarak varlığının ispatını da beraberinde getirmektedir. Çünkü, var olmayanın birliğinden söz edilemez.

Bununla beraber, aşağıda mealleri verilen ayetler, Allah’ın varlığını gösteren onlarca ayetten bir kaçıdır:

- “Ey kâfirler! Allah’ı nasıl inkâr edebilirsiniz ki, siz ölü iken size hayatı veren O’dur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vâde gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda Onun huzuruna götürüleceksiniz.” (Bakara, 2/28).

- “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah’ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda,  elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah’ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır.” (Bakara, 2/164).

- “Peygamberleri onlara: “Hiç gökleri ve yeri yaratan yüce Yaratıcı hakkında şüphe edilebilir mi? O günahlarınızı affetmeye çağırıyor ve muayyen bir süreye kadar size müsaade ediyor, mühlet veriyor.” (İbrahim, 14/10).

- “De ki: Siz dünyayı iki günde yaratan Allah’ı(varlığını ve birliğini) inkâr edip O’na birtakım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan, Rabbulâlemindir.” (Fusssilet, 41/9).

- “Onun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri: Sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz."

"Onun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de: Kendilerine ısınmanız için, size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda, düşünen kimseler için ibretler vardır. Onun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır."

"Onun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de: Geceleyin veya gündüzün uyumanız ve Onun geniş lütfundan geçim vesileleri aramanızdır. Elbette bunda işiten kimseler için ibretler vardır."

"Onun delillerinden biri de: Gâh korku, gâh ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır."

"Onun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de göğün ve yerin, Kendisinin buyruğu ile kaim olmaları, belirlenen yerde sapasağlam bulunmalarıdır. Sonra sizi yattığınız yerden bir çağırdı mı, birden kabirlerinizden çıkıverirsiniz!” (Rum, 30/20-25).

- “Onlar bir Yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar? Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler.” (Tur, 52/35-36).

İlave bilgiler için tıklayınız:

İnanmayanlara Allah'ın varlığını nasıl anlatabiliriz?

Allah var mı? Mantıki delilleri nelerdir?

Allah'ın birliğinin delilleri nelerdir? Tevhid delilleri...

Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun delilleri nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun