​Bir kulu Allah’a neler yakınlaştırır, Allah’ın bizi sevdiğini nasıl anlarız?

​Bir kulu Allah’a neler yakınlaştırır, Allah’ın bizi sevdiğini nasıl anlarız?
Tarih: 03.09.2021 - 11:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bizi Allah'a (Cellecelaluhu) yaklaştıran şeyler nelerdir?
- Allah’ın (Cellecelaluhu) bizi sevdiğini nasıl anlarız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kulları Allah’a yaklaştıran şey samimi bir iman ve Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmektir.

İslam’da imandan sonra en büyük mesele namazdır. Namazda da en önemli olan huzur-u kalp ve tadil-i erkandır. Hadis-i şerifte Efendimiz (asm),

 “Kulun Rabbine en yakın olduğu hâl, secde hâlidir.” (bk. Müslim, Salât 215. Ebû Dâvûd, Salât 148)

diye buyurmuştur.

“Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim bana şükredin, nankörlerden olmayın.” (Bakara, 2/186)

mealindeki ayetten anlaşılıyor ki, kim Allah’ı severse Allah da onu sever. Kim Allah’a -gücü yettiği nispette- saygılı olsa ve bu saygısını itaat ederek gösterse, Allah’ın sevgisini ve takdirini kazanır.

Nitekim rivayete göre Hz. Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Kim Allah’ın nezdindeki değerini öğrenmek isterse, Allah’ın kendi nezdindeki değerine baksın. Allah kulunun kendisine nasıl bir kıymet verirse, kendisi de ona göre kuluna değer verir.” (Hâkim, 1/671)

Allah’a verilen değer, ona itaat etmekle kendini gösterir. Güzel itikat, güzel ibadet, güzel ahlak, güzel davranış, güzel niyet ve gaye Allah’a verdiği değeri gösterir.

Esasen Allah'ı her şeyden çok sevmek dinimizin emridir. Allah'ı sevmenin yolu ise, onun sevdiği tarzda yaşayan Peygamberimizi (asm) sevmek ve onun yolunda olmaktır.

Demek ki, bizim Allah’ımızı sevdiğimizi, Allah’ımızın da bizi sevdiğini bildiren gösterge, Onun Elçisi olan Hz. Muhammed (asm) Efendimize uymaktır.

Nitekim bir ayette şöyle buyurulur:

"Ey Resulüm, de ki: 'Ey insanlar, eğer Allah’ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir (çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir).'" (Âl-i İmran, 3/31)

Allah’ı sevmek, insanın yaratılışının en yüce hedefidir. Dolayısıyla İslâm’ın insanları kendisine doğru sevkettiği en yüksek gayedir. Bu ayet şu kesin kıyası içeriyor: 

Eğer Allah’ı seviyorsanız, Habibullaha uyacaksınız. Ona uyulmazsa demek ki Allah’ı sevmiyorsunuz.

Eğer Onun habibine uyarsanız, onun hayatını hayatınıza hayat yaparsanız, Allah da sizi seviyor demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun