Bize Allah’ı hatırlatan kişi mümin mi veli mi?..

Tarih: 20.07.2011 - 09:56 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Bize Allah’ı hatırlatan kişiye mümin mi yoksa veli mi diyeceğiz? - Konuyla ilgili hadis var mıdır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda değişik hadis rivayetleri vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

“Birlikte oturduğunuz dostlarınızın en hayırlısı, görünüşüyle size Allah’ı hatırlatan, sohbetiyle sizin güzel amellerinizi arttıran, salih ameliyle/güzel fiil ve davranışlarıyla size ahireti hatırlatan kimsedir.”(Suyutî, Camiu’s-Sağir, II/14).

Suyutî, İbn Abbas’tan rivayet edilen bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

"Dostun hayırlısı; Allah'ı zikrettiğinde sana yardım eden, Onu unuttuğunda sana hatırlatandır.”(Suyutî, Camiu’s-sağir, II/11)

İbn Ebî’d-dünya’nın Hasan-ı Basrî’den rivayet ettiği bu hadis mürseldir.

“Bazı insanlar Zikrullahın anahtarlarıdır. Bunlar görülünce, Allah zikredilir / hatırlanır / anılır.” (Mecmau’z-Zevaid, 10/78).

Bu hadislerdeki ortak tema şudur:

nsanların en büyük görevi Allah’ı tanımak, ona kulluk etmek, onu sevmek onu saymaktır. Bunların yerine getirilmesi de sık sık Allah’ı hatırlamakla mümkündür.

Allah’ı hatırlatan, onu zikretmeye vesile olan şeyler güzel unsurlardır. O halde, Allah’ı hatırlatanlar da insanların en hayırlısıdır.

Allah’ı hatırlatmak, tevhit inancını, onun azamet ve yüceliğini, manevi cemal ve kemalini, Allah’ın kitabını, emir ve yasaklarını hatırlatmakla olur.

Buna göre, söz ve ifadeleriyle, fiil ve davranışlarıyla, emir ve yasaklara riayet ettiğini gösteren duruşuyla insanlara Allah’ı hatırlatan kimseler, gerçekten çok önemli insanlardır.

Hadislerde, sözlü / kavli - fiili / ameli olarak Allah’a kul olduğunu göstermenin değerine işaret edilmiştir. Bu özelliklere sahip olan bir kimse de elbette hem hakiki bir mümin hem hakiki bir dost hem de Allah'ın sevgili kullarından bir velidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun