Bir zaman gelir ki Kur'ân-ı Kerimi mizmarlardan okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez, sözü hadis midir?

Tarih: 07.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hoparlörle namaz kıldırmak çalgıya girer mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sahih hadis kaynaklarında, soruda işaret edilen hadis rivayetine rastlayamadık.

Mizmar kelimesi, “ZMR” kökünden gelen bir sözcüktür. "Kamışa üflemekle ses çıkartmak" anlamına gelir. Davud (as)’ın mizmarları, Hz. Davud’un, zebur ve çeşitli duaları teganni / nağme ile okuduğu aletlerdir.(Kamus, Lisan, “ZMR” maddesi). Mizmar kelimesi ıslıkla ses çıkartmak için de kullanılır. Aynı kökten olan ZİMMİR kelimesi güzel ses, tegannî/nağme yapmak manasına gelir (Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi).

Buna göre, mizmar, teşbih ve kinaye yoluyla güzel ses, güzel nağme için de kullanılır.

Bizim kanaatimize göre, mikrofon bir çalgı aleti değildir, öyle bir anlam kimsenin aklına bile gelmez.

Ebu Musa el-Eş’arîyi, Kur’an okurken gizlice dinleyen Hz. Peygamber (a.s.m), “Al-i Davud’un mizmarlarından bir mizmarla okuyor.”, -Bir rivaytte “Kardeşinize Al-i Davud’un mizmarlarından verilmiştir”, bir diğer rivayette “Bunun sesi, tıpkı Al-i Davud’un mizmarları gibidir” buyurdu (Mecmau’z-Zevaid, 9/360). Bu benzetmede olumsuz bir manayı algılamak mümkün değildir.

Bu gün milyonlarca takva sahibi, İslam alimlerinin yaşadığı İslam ülkelerinde, Kur’an, Ezan, Namaz, vaaz, hutbe gibi dinî görevlerin mikrofonla yapılması ve bu alimlerin bunu haram olarak görüp de itiraz etmemesi, mikrofonun haram çalgı sınıfına girmediğine dair bir “İcma-ı ümmet” olduğunun göstergesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun