Savaş zırhlarını kim icat etti?

Tarih: 27.09.2022 - 11:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zırhları icat eden Hz. Davud (as) mı yoksa tarihçilere göre MÖ 3. yüzyılda Keltler mi?
- Kuran'da Sure 34:10-11 Allah, Hazreti Davud'a zırh yapmayı öğrettiği yazmaktadır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim’in Enbiya ve Sebe surelerinden Hz. Davud’un zırh yaptığı; diğer farklı bölümlerinden ise Hz. Âdem’in çiftçi, Hz. Nuh’un marangoz, Hz. İdris’in terzi ve Hz. Musa’nın çoban olduğu bilinmektedir.

Demek ki, peygamberler ümmetlerine ve insanlığa hem manevi hem de maddi açıdan önderlik etmişlerdir.

Ayrıca, Kuran’daki bu bilgilerden hareketle peygamberlerin; Allah’ın elçiliğini yaparken kendi ve ailelerinin geçimlerini sağlamak için emek harcadıkları, bu yönleriyle halklarına yük olmadıkları ve bu hayat felsefeleriyle onlara örnek teşkil ettikleri söylenebilir.

Nitekim Hz. Davud mesleğini icra eden demircidir, kraldır ve bir peygamberdir. Hz. Peygamber (asm) bir hadisinde, “İnsanın yediğinin en güzeli kendi kazandığıdır. Allah’ın Peygamberi Davud kendi elinin emeğinden başkasını yemezdi.” demiştir.(1)

Sebe suresi 10. ve 11. ayetlerinin mealleri şöyledir:

Andolsun biz Davud’a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. 'Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin.' dedik. 'Bütün vücudu örtecek zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur.' diye demiri ona yumuşattık. 'Salih amel işleyin; çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm.' diye vahyettik.

Ayette geçen “Demiri ona yumuşattık.” ifadesi açıklanırken birçok tefsirde(2) Allah’ın lütfuyla demirin Hz. Davud’un elinde ateşte eritmeksizin mum veya çamur gibi oluverdiği ve çekiç gibi aletler kullanma ihtiyacı duymadan demire istediği biçimi verebildiği belirtilmektedir. Ayrıca Davud Peygambere verilen “demiri avucunda yumuşatma” mucizesi ve ayette bahsedilen zırhın, “küçük demir halkaların birbirine eklenerek yapılması” belki de insanlığa, demiri eritip ona istenilen şekli verebileceğini söylemenin bir diğer şeklidir. Nitekim insanoğlu Hz. Davud’dan önce demiri eritmiş, Hz. Davud’dan sonra erittiği demire şekil vermiş, onu çelikleştirmiş ve endüstrileştirmiştir.

Allah’ın kudretine göre Hz. Davud’un demiri kızdırmadan ve dövmeden bal mumu gibi dilediği şekle koyuvermesi mümkündür. Müfessir Elmalılı da bu konuda şunları söylemiştir:

Çünkü görülüyor ki ateşte öyle yumuşuyor, öyle çözülüyor ki, yazı yazılan mürekkep haline geliyor. O halde aklı başında olanlardan kim onu ilahî kudrete göre uzak görür?

Gerçi bazı insanlar bundan maksadın, ateş ile alet kullanmakla demir eritmeyi buldu ve ortaya çıkardı demek olduğu kanaatine varmışlardır. Fakat bu doğru değildir. Demirin bulunması ve eritilmesi daha eski olmalıdır. Fakat onu mum gibi dilediği şekle koyarak elbise dokuyacak derecede hassas sanayi uygulamak Hz. Davud’a nasip olmuş bir sanattır.(3)

Araştırıcılar demir izabesi (işlenmesi) işleminin MÖ 2000 yılın başlarında Orta Doğu’da keşfedildiğini söylemektedirler. Kaynaklara göre; bu ilim önce Mısır’a, sonra da demirin az bulunur bir metal olduğuna inanılan ve silahların parlak bakırdan yapıldığı Akdeniz ülkelerine yavaş yavaş yayılmıştır. MÖ 900’lerde demir işleme teknikleri Yukarı Fırat havzasına ulaşmış, buradan da göç eden Keltler aracılığıyla batıda, Fransa ve İber Yarımadasına, kuzey batıda Almanya ve İngiliz adalarına taşınmıştır.(4)

Demek ki, Hz. Davud aleyhisselama verilen demiri işleme ve zırh yapma konusu mucizedir; demiri kızdırmadan ve dövmeden bal mumu gibi dilediği şekle koyuvermesidir, başkalarının yaptıklarıyla mukayese edilmez ve edilmemeli.

Kaynaklar:

1) Buhari, Buyu, 15.
2) Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Taberi, İbn Atiyye, Râzi, İbn Kesir, Sebe suresi 10. ve 11. ayetlerin tefsiri.
3) Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini, Sebe suresi 10. ve 11. ayetlerin tefsiri.
4) Norman J. G. Pounds, “The Geography of Iron and Steel”, Hutchinson University Library, Co (Publishers) LTD, London, s. 11.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun