Bir solucan iki parçaya ayrıldığı zaman, her birisi ayrı bir fert olarak gelişmeye devam ediyor. Bunların ruhu tek midir, yoksa her birinin ruhu ayrı mıdır?

Tarih: 05.04.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Solucan her hangi bir yerinden bölündüğü zaman, bunun bir tarafında baş, diğer tarafında kuyruk kalır. Bu parçaların her biri ayrı ayrı gelişir. Kuyruk kısmına baş, baş kısmına da kuyruk ilave edilir. Böylece iki ayrı fert hâsıl olur. Bunların her birinin ruhu ayrıdır.

Canlıların en alt mertebesini bitkiler teşkil eder. Bitkinin bir dalını koparıp diktiğiniz zaman, onda da büyüme ve gelişme kanunları icraatını gösterir ve yeni bir fert teşekkül eder. Bitkilerde bildiğimiz manada ruh yoktur. Bitkilerde ruhun vazifesini, büyüme, gelişme ve farklılaşma gibi bir takım kanunlar görmektedir.

Hayvanlarda ise, bu büyüme, gelişme ve farklılaşma kanunları bir bütünlük göstermekte ve harici bir vücut giyerek ruh adını almaktadır. Yukarıdaki solucan örneğinde olduğu gibi, ikiye ayrılan bir hayvanın her bir parçasında yine bu büyüme ve gelişme gibi kanunlar devam etmekte, bu kanunların bir sistem içerisinde toplanarak harici bir vücut giymesiyle her bir fert ayrı ruhlu bir şahsiyet kazanmaktadır.

İnsandaki ruh ise, büyüme gelişme, farklılaşma, işitme ve  görme gibi kanunların yanında, korku endişe ve merak gibi pek çok hissiyatın da yer aldığı harici vücut giydirilmiş bir emri itibaridir, bir kanunlar mecmuasıdır. Mükemmel bir yapıda ve çok fonksiyonel bir mahiyettedir.  

Gerek hayvanlarda ve gerekse insanlarda her ferdin ruhu müstakildir. Ayrıdır ve kendine hastır. Ait olduğu canlıda görev yapar ve onun ölümüyle hayata veda eder. Bir ruh, her hangi bir canlıda görev aldıktan sonra ikinci bir canlıya geçmez. Ama canlıların maddesi öyle değildir. Maddi atomlar, yani elementler, bir canlıdaki görevi bittikten sonra başka bir canlıda tekrar görev alabilirler. 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun