Hayvanların ve bitkilerin ruhu var mıdır?

Tarih: 28.08.2006 - 04:23 | Güncelleme:

Soru Detayı
1. Ruhları varsa istidadı nasıldır, insanlarınkine mi benzer yoksa? Canlılar kaç gruba ayrılır? 2. Günümüz bilim adamları canlıları altı alemde toplamaktadırlar: a. Monera b. Arkeabakteriler b. Protistler d. Mantarlar e. Bitkiler f. Hayvanlar. (İnsanı da hayvanlar içerisinde "Homo sapiens" tür adıyla tanımlamaktadırlar.) Bilim literatüründe böyle... - Melekler ve cinleri de "canlı" kategorisine koyarsak canlılığı üç değil daha fazla kategoride değerlendirebilir miyiz?..
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Bilindiği gibi canlılar üçe ayrılır. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar. Dolayısıyla burada üç hayat mertebesi vardır. Birincisi bitki hayatı, ikincisi hayvan en yükseği de insanın hayat mertebesidir.

Bitkilerde ruhun yerini bir takım kanunlar alır. Büyüme, gelişme ve farklılaşma kanunları gibi. Bitkiler gibi yarı canlıların -gelişmelerine vesile olan- bu kanuna bir nevi biyolojik ruh denilebilir. Büyüme, gelişme ve farklılaşma kanunları gibi.

Aslında bu kanunlar hayvanlar ve insanlarda da hakimdir. Hayvanların ruh mertebeleri, yani ruhun sahip olduğu birtakım duygu ve algılamalar insanlara göre daha aşağı seviyededir.

Hayvanların şuursuz -fakat özel ve kendi alanlarıyla ilgili- bir nevi ilhama mahzar bir ruhları vardır.

İnsanların ruhu ise, başına şuur takılmış, kendisine haricî bir vücut elbisesi giydirilmiş bir emrî kanundur.

Cevap 2:

Biyolojinin konusunu teşkil eden canlılar âleminin ruh yapıları bakımından üçe ayrılması doğrudur. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar.

Mantarlar, bitkiler âlemi içerisindedir.

Bakteriler ve daha aşağı yapılar canlılar, bitki ve hayvanlara dahil edilemiyorsa, ikisinin arasında kabul edilirler.

İnsan, her ne kadar hücre yapısı bakımından hayvanlar âleminde yer alsa da ruh, şuur ve his bakımından onlardan tamamen farklıdır. İnsan, sahip olduğu hayal, hafıza, merak, endişe, muhakeme, tasavvur, tahayyül ve tefekkür yönüyle eşref-i mahlukattır; varlıkların en üstünü ve en şereflisidir.

Biyolojinin konusuna girmeyen, ama varlığına inandığımız ruh ve şuur sahibi cinler, melekler ve ruhaniyat da elbette canlıların içerisinde ruh sahibi olarak yer alırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun