Hayvanlar, bitkiler, cinler ve şeytanlar cehennem veya cennete gidecek mi? Onlara da ceza veya yeniden doğma gibi şeyler var mı?

Tarih: 21.12.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayvanlar ve bitkiler bizim gibi imtihana tabi olmadıklarından, ceza görmeleri söz konusu değildir. Ancak bir cihetle bu varlıkların bekaya bakan yönleri vardır. Mesela, hayvanların ruhları baki kalcaktır. Bazı hayvanlara cennette cesed de verilecektir. Bitkilerde esma-i ilahiyyeye mazhar olmak cihetiyle bir nevi bekaları vardır.

Bilindiği gibi canlılar üçe ayrılır; bitkiler, hayvanlar ve insanlar. Dolayısıyla burada üç hayat mertebesi vardır. Birincisi bitki hayatı, ikincisi hayvan hayatı ve en yükseği de insanın hayat mertebesidir. Bunlardan hayvanlar ve insanlarda ruh vardır, bitkilerde yoktur. Bitkilerde ruhun yerini bir takım kanunlar alır. Büyüme, gelişme ve farklılaşma kanunları gibi. Aslında bu kanunlar hayvanlar ve insanlarda da hakimdir. Hayvanların ruh mertebeleri, yani ruhun sahip olduğu birtakım duygu ve algılamalar, insanlara göre daha aşağı seviyededir. (Prof. Dr. Adem Tatlı)

Cinler de, İslâm dini açısından iki kısımda incelenirler: Mümin olanlar, kâfir olanlar. İnsanlar gibi cinler de, Peygamberimize (asm) iman ile mükelleftirler. Çünkü Peygamberimiz (asm) onlara da gönderilmiştir. Binaenaleyh ona iman eden, müminler grubuna dahil olur; müminlerle birlikte cennete girer. Ona iman etmeyenler ise şeytanlarla beraber olur; cehennemi boylar.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hayvanlar da haşir meydanına çıkacaklar mı? Onların ahiret hayatından nasipleri nasıl olacak?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun