Kaç tip hayat vardır?

Gözle görünen üç çeşit hayat vardır. Bunlar; bitki hayatı, hayvan hayatı ve insan hayatı. Bunlardan en alt mertebe olan bitki hayatıdır. Bitkilerde ruh yoktur. Hayvan ve insanlarda ruh vardır. Bitki hayatındaki canlılık faaliyetleri kanunlar şeklinde kendini göstermektedir.  Büyüme kanunu, gelişme kanunu, farklılaşma kanunu ve üreme kanunu gibi.

Hayvan hayatı, ruh olması bakımından bitki hayatından ayrılır. Gerçi hayvanlarda da, bitkilerde cereyan eden ve geçerli olan kanununlar aynen mevcuttur. Yani, hayvanlar da bitkiler gibi aynen, büyüme, gelişme, farklılaşma ve üreme kanunlarına tâbidirler.  Ancak, hayvanlarda, ruha bağlı olan; korku,  endişe, merak, sevgi ve şefkat gibi duygular yer alırlar.

 Prof. Dr. Adem Tatlı

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun