Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam, sözü sakıncalı mı?

Tarih: 12.11.2021 - 14:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hurûfî olan İmâdüddin Nesîmî'nin "Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam / Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam" (İki cihan -dünya ve ahiret- benim içime sığar, ancak ben bu dünyaya sığmam. Mekansızlık cevheri bende, ben bu aleme sığmam.) mısrasıyla başlayan şiirinin güftesinin ehl-i sünnet akaidine mugayir olduğu söyleniyor.
- Bu ve bunun gibi müzikleri dinlemekte veya şiir olarak okumakta bir mahzur var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu güftenin görünürde şeriatın zahirine aykırı olduğu ortadadır.

Birinci mısra bir küfür olmazsa da görünürde bir hatadır.

İkinci mısra ise, tamamen Ehl-i sünnet akidesine aykırıdır ve küfür kokar. 

“Kişinin lüzumsuz boş şeylerle meşgul olmaması, onun imanının güzelliğindendir. (Mecmau’z-Zevaid, hno: 12636, 12637)

manasındaki hadisten anlaşılıyor ki, haram / kötü sözleri barındıran şarkıları dinlemek günahtan uzak olmaz.

Mübah olan boş sözlerle meşgul olmayı hoş görmeyen İslam, haram olanla meşgul olmayı elbette hoş görmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun