Bediüzzaman Papa’ya mektup yazmış mı?

Tarih: 31.10.2018 - 10:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bediüzzaman’ın Papa’ya yazdığı mektup -yazdıysa- kopyasını öğrenebilir miyiz ya da paylaşabilir misiniz?
- İçeriğini görmek istiyorum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Üstad Bediüzaman ve Risale-i Nur üzerine yapılan bütün araştırmalarda böyle bir mektup bulunmamıştır.

Nitekim, ne Risalelerde ne hatıralarda ne "Mufassal Tarihçe-i Hayat"ta ve ne de "Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi" eserlerinde, Bediüzzaman Hazretlerinin Papa'ya mektup gönderdiğine dair bir bilgi geçmemektedir.

Bu nedenle Bediüzzaman’ın Papa’ya yazdığı bir mektup yoktur.

Kaldı ki böyle bir mektubun varlığını kabul etsek bile, içeriği kesinlikle İslam ve Kur'an'a aykırı olamaz.

Sadece Papa'ya kitap gönderilmiştir.

22 şubat 1951’de, Bediüzzaman’ın izni ve müsaadesiyle Vatikan’daki Hristiyan Âleminin bir nevi ruhani reisi olan Papa’ya bir Zülfikâr kitabı gönderilmiştir.

Papa da buna karşı teşekkür cevabı yazmış, bu cevap da Emirdağ Lahikası-II’de neşredilmiştir:

Papalık Makam-ı Âlîsi Kalem-i Mahsusu
Başkitabet Dairesi
Numara: 232247
Vatikan, 22 Şubat 1951

Efendim,

Zülfikar nâm el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul’daki Papalık makam-ı vekâleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassis olduklarını bildirirken, üzerinize Cenâb-ı Hakkın lütuflarını dilediklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsâraat eylerim. Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim.

İmza
Vatikan Bayn Başkâtibi

Burada akla bütün eserler içinde "Neden Zülfikar?" sorusu gelebilir.

Bunun hikmeti, Zülfikar eserinin muhtevasındaki bilgilerdir:

Birinci Makamı: On Dokuzuncu Mektup, Mucizat-ı Ahmediye Risalesi ve Zeyilleri.

İkinci Makamı: Onuncu Söz, Haşir Risalesi ve Zeyilleri.

Üçüncü Makamı: Yirmi Beşinci Söz, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi ve Zeyilleri.

Demek ki, Üstad Bediüzzaman, bu eseri göndermekle bir İslam alimi olarak tebliğ ve irşadda bulunmuştur.

Zira, Kur'an'ın Allah'ın son kelamı olduğu, Hz. Muhammed (asm)'in peygamberliğinin delillerle ispat edildiği ve öldükten sonra dirilişin yani haşrin akli olarak ispat edildiği Risalelerden meydana gelen Zülfikar kitabının gönderilmesi, Hristiyan alemine bir tebliğden başka ne olabilir!..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun