Başörtüsündeki deve hörgücü benzetmesinin sebebi nedir?

Tarih: 21.06.2016 - 01:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Baş örtüsündeki deve hörgücü benzetmesinin sebebi nedir neden deve hörgücü?
- Ayrıca o kadar günah varken neden topuz yapan kadın cennetin kokusunu bile alamıyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Konuyla ilgili hadisin tamamı şöyledir:

Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Cehennem halkından iki sınıf / grup insan var ki ben henüz onları görmüş değilim. Bunlardan bir grubu ellerinde sığır (inek-öküz gibi) kuyruklarına benzer kamçılar / değnekler / coplar vardır ki onlarla insanları döverler. Diğer grup ise elbise giydikleri halde çıplaktılar. Erkeklere meylederler, onları da kendilerine meylettirirler. Başları eğilmiş deve hörgücüne benzer. Bunlar ne cennete girer ne de onun kokusunu alırlar. Oysa cennetin kokusu şu kadar uzak mesafeden alınabilir.” (bk. Müslim, Libas, 125)

Görüldüğü gibi, hadis-i şeriflerde "deve hörgücü gibi saçları bağlamanın uygun olmadığı" ifade edilmiştir.

Kadınların başlarının deve hörgüçlerine benzetilmesi, çeşitli bağ ve sargılarla sararak onları büyüttükleri içindir. Saçların deve hörgücüne benzetilmesi saçların açık veya kapalı olarak toplanıp yüksekçe bağlanması şeklinde de anlaşılabilir.

Açık olarak yapanlar daha büyük günah işlemekle beraber, kapalı olanların da dikkat etmesi gerekir. Çünkü hadiste, “başlarındaki saçlarının deve hörgücü gibi olması” ifadesi çok açıktır.

Saçlarını başlarının üzerinde toplayıp da tam deve hörgücü görünümünü veren başı açık kadınlar yanında başı örtülü kadınlar için de söz konusu olabilir.

- Bununla beraber, bu hadiste söz konusu edilen kadınların durumu yalnız “deve hörgücü gibi saçlarından” ibaret değildir. Bu sebeple hadiste yapılan uyarıyı sadece bu saç biçimine bağlamak doğru değildir. Buradaki kadınlarla ilgili nitelikleri şöyle sırlayabiliriz:

a) Elbise giydikleri halde çıplak dolaşan kadınlar:

Bu çıplaklık farklı şekilde görülebilir. Örneğin, kısa kollu gömlek, kısa etek bu tür bir elbise olduğu gibi, teni gösteren incelikteki bir entari, vücudun hatlarını gösterecek kadar dar giysiler vs. de bu elbisenin tanımına uygundur. Aralarındaki farklar, elbette sonuçta meydana gelen günahların da farklı olmasını gerektirir.

b) Erkeklere meylederler:

Yani dış konumları gayri İslami olduğu gibi, iç durumlarını teşkil eden niyet ve temayülleri de gayrimeşru bir çizgidedir.

c) Erkekleri de kendilerine meylettirirler:

Yani; giyim kuşamları ile süslü püslü aksesuarlarıyla -erkeklerin dikkatlerini çekecek şekilde- bir cazibe ortamını oluştururlar.

d) Başları eğilmiş deve hörgücüne benzer:

Yani; develerin hörgüçleri onların başlarının gerisinde, arka tarafında olduğu gibi, bunların da başlarının tepesinde ve biraz da arka tarafına meyilli bir şekildedir. Bunun da erkeler üzerinde ayrı bir çekiciliği, negatif bir etkisi vardır.

- Demek ki, hadiste yer alan tehdit ve uyarıların faturasını yalnız “deve hörgücü” gibi bağlanmış saçlara ve bu saçların bulunduğu başlara çıkarmak hadisin ruhuna, amacına ve ifade tarzına aykırıdır.

- Bununla beraber, İmam Nevevi gibi bazı alimlere göre, hadiste tasvir edilen ve kötülenen saçlardan maksat, bir kısım bez parçaları ve benzeri malzemelerle büyütülmüş bir görünüm kazandırılan saçlardır. (bk. İbn Hacer, Fetrhu’l-Bari,10/375)

İlginçtir, bir kardeşimiz sorusunda, aynen bu alimlerin söylediklerinin bir benzerini şöyle seslendirmiştir:

“Ben yeni tesettüre girdim, bu konuda çokça araştırma yapıyorum. Çevremde de çok fazla kapalı arkadaşım var. Neredeyse tamamı saçların başlarının en yüksek yeriyle aynı hizaya gelecek şekilde yüksekçe bir topuz yaparak ayrıca saçı fazla göstermek için kabarık tokalar, kumaş parçaları kullanarak saçlarını çoklaştırıyorlar.” (sitemize bakılabilir).

- Hatta, eğer bu tür saçlar, baş örtüsünün içinde gizli-saklı kalırsa, bunun belki hiçbir cezası da olmaz. Önemli olan başın açık olmamasıdır.

Denilebilir ki, hadisteki hüküm, ilgili kadınların bu olumsuz özelliklerinin toplamına aittir. Saçın bağlanma şekline ait uyarı ise, belki en hafif olanıdır.

Keza denilebilir ki, “deve hörgücü gibi saç ve baştan” söz edilmesi, gelecekte meydana gelecek olan bu vakıaya uygun vukuatın bir nişanesi, bir alameti, realiteye mutabık bir vasıf olduğu içindir.

- Başlarındaki saçlarının deve hörgücü gibi olması durumu, günümüzde çok açıktır. Saçlarını başlarının üzerinde toplayıp da tam deve hörgücü görünümünü veren başı açık kadınlar yanında, başı örtülü kadınlar için de söz konusudur. Bilemiyoruz, belki bin yıl önce de böyle bazı durumlar söz konusu olmuş olabilir. Ancak tarihin bizim devrimizdeki konumu çok açıktır.

Bunların  hepsi birer ihbar-ı gaybi nevinden mucizelerdir. Belki de zikredilmelerinin en önemli hikmeti, gelecek insanlara bu gaybi haberler penceresinden imanlarını güçlendirme fırsatını vermektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun