Balina yüzgeçlerinin kemikli yapıda olmasının hikmeti nedir?

Tarih: 25.07.2017 - 00:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Balinaların yüzgeçleri kemikli yapıdadır ve balinalar leğen kemiğine sahiptir. Bu şekilde yaratılmasının hikmeti nedir?
- İşlevleri nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ateist evrimciler evrimin olduğunu, canlıların silsile halinde birbirinden meydana geldiğini peşin olarak kabul ederler. Yani onlar daha başta balinayı, istedikleri o yere oturturlar, ondan sonra, bunların vücutlarında gördükleri bir takım organları, bu düşüncelerine delil gösterirler.

Şayet sözü edilen organlar balinalarda lüzumsuzsa, milyonlarca yıldır, o gereksiz organlar her nesilde tekrar tekrar niçin ortaya çıkıyor? Bu bile o organın gereksiz olmadığını göstermez mi?

Onların yanıldığı noktalardan birisi, kalça kemiğinin sadece arka bacakları gövdeye bağladığı düşüncesidir. O sayılan görev, kalça kemiğinin sadece vazifelerinden birisidir.

Kalça kemiğinin balinalarda görevinin olmadığını iddia etmek için, laboratuvarda kalça kemiksiz bir balinanın teşekkülü sağlanır. Bu haliyle, balinanın hayati fonksiyonlarında hiçbir değişiklik gözlenmez. O zaman kalça kemiğinin, sadece arka ayakları bağladığı iddiası doğru olabilir.

- Peki, böyle yaratılışın hikmetleri nelerdir?

Bu soruya felsefe cevap veremez. Çünkü her bir canlının ve o canlıda her bir organın bulunmasının pek çok hikmetleri vardır. Bu hikmetlerin neler olduğu bilime dayalı çalışmalarla ortaya konur. Onun yolu da oturup masa başında ahkâm kesmek değil, laboratuvarda çalışmaktır.

- İnsan kâinattaki her bir varlığın her bir organının bütün hikmet ve gayelerini nasıl bilecektir?

Bırakın bütün canlıları, insan sadece kendi organlarının yapı ve fonksiyonlarının bütün hikmet ve gayelerini bilebilmekten uzaktır. İnsan kendi beynin yapısı ve fonksiyonlarını bilmekten acizdir. En çok kullananın bile beynin ancak yüzde yirmisini kullandığı iddia ediliyor.

Peki, sen şimdi bu beynin yaklaşık yüzde seksenin niçin yaratıldığının hikmetlerini biliyor musun? Bunun bütün hikmetlerinin anlaşılmasına dünyanın ömrü yetmeyecektir.

Her bir canlı, çok amaçlı bir programa göre yaratılmıştır. Vücudunda hiçbir organ ne fazladır ve ne de noksan.

Genelde bir organa birden çok görev yüklenmiştir. Biyologların görevi, her bir organın işleyişini ve ne gibi vazifeleri bulunduğunu ortaya koymaktır. Fakat bazı biyologlar, işin kolayına kaçmakta, görevini bilemediği organı lüzumsuz ve artık olarak nitelemektedir. İdeolojik davranarak, vazifesiz saydığı organları, bu canlının evrimleştiğini iddia ettiği ilkel atalarından kalmış gereksiz organ olarak ileri sürmektedir.

Geçmiş asırda Lamarck tarafından ileri sürülen, "kullanılan organların geliştiği, kullanılmayan organların ise köreldiği" şeklindeki görüşün bilim değeri yoktur.

Bir canlıdaki değişiklik soma hücrelerinde olmuşsa yavrularına geçmez. Mesela, kolu kesilen bir kimsenin çocukları kolu kesik olarak dünyaya gelmez. Dolayısıyla balinanın herhangi bir organı, geçmiş neslinde kullanılmadığı için körelerek o mevcut şekli almış değildir.

Bir canlıda değil bir organın gereksiz olarak bulunması, bir atom dahi lüzumsuz değildir. Her bir atomun, bulunduğu canlıda belirli en az bir görevi vardır. Bir atom dahi canlı vücudunda gereksiz olarak bulunmuyorsa, bir organın o canlı için gereksiz olduğu nasıl düşünülebilir?

Allah hiçbir şeyi abes ve başıboş yaratmamıştır. Hakîm isminin gereği olarak, her şeyi ölçülü, nizamlı, intizamlı, planlı, programlı ve hikmetli olarak vücuda getirmiştir.

Sen bilgisayar kullanıyorsun. Mesela balina ile ilgili bir dosya hazırladın. Hazırladığın bu dosyada gereksiz ve lüzumsuz bir karakter veya bir harf var mıdır? Yoktur. Ne fazla ve ne de noksan bir harf veya karakter yoktur. Her bir karakteri bir atom gibi kabul edebilirsin. Senin bu dosya programının haricinde bir atom kadar karakter gelse virüs vazifesi görür ve programı işlemez hale getirebilir.

Sen bu balina ile ilgili dosyanda bir atomu dahi gereksiz kullanmazken, Allah yarattığı balinada gereksiz bir organ bulundurur mu? Bırak bir organı, bir atomu bile gereksiz yaratmaz.

İşte kâinat da böyledir; orada ne fazla bir karakter ve ne de atom vardır. Her bir varlığın kader defteri bir dosya gibidir. Her bir atomun nerede ve ne zaman görev alacağı Allah tarafından kaydedilmiştir. O programa göre atomlar gerekli yerlere yine Allah’ın irade ve kudretiyle sevk edilir.

Hiçbir atom başıboş, lüzumsuz ve gereksiz değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun