Azrail için 70 bin ayaklı 4 yüzlü gibi söylentiler doğru mu?

Tarih: 23.02.2019 - 20:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Azrail ismi nereden gelmektedir?
- Bu isim ne Kuran'da nede sahih hadislerde geçmiyor.
- Ayrıca canı Allah mı alıyor yoksa Azrail mi, çünkü Allah'ın verdiği canı yalnız Allah alır?
- Ölüm haberlerini Allah'tan nasıl alıyor bizzat Allah ile konuşuyorlar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an’da "Azrail" ismi geçmemektedir.

Fahreddin RazîHz. İsrafil ile Hz. Azrail adlı meleklerin varlığı haberlerle sabittir. Ayrıca canları alan meleğin Azrail olduğunu gösteren haberler de vardır.” diyerek, Azrail isminin haber / hadisle sabit olduğunu ifade etmiştir. (Razî Tefsiri, II/162)

- Ruhların kabz edilmesi / canların alınması hususu, Kuran’da değişik ifadelerle dile getirilmiştir:

“Ölümleri anında, ruhları Allah alır.” (Zümer, 39/42)

"De ki: ruhunuzu -sizin için görevlendirilen- ölüm meleği alır.” (Secde, 32/11)

“Kendi nefislerine zulmetmiş oldukları halde meleklerin ruhlarını aldığı kimseler...” (Nisa, 4/97)

Bu ayetlerde ruhları alanın Allah, ölüm meleği ve (çoğul olarak) melekler olduğu ifade edilmiştir.

Bunun anlamı şudur: Gerçekte ölümün yaratıcısı Allah’tır. Sebepler dairesinde ölüm işini gerçekleştiren ekibin başı ölüm meleğidir. Diğer bazı melekler ise ölüm meleğinin yardımcılarıdır. (bk. Razî tefsiri, 11/11; ayrıca bk. Bediüzzaman Said. Nursi, Mektubat, s.351-53)

Suyutî’nin Ebu’ş-Şeyh’den aktardığı bir hadis rivayetine göre, kıyamet günü Allah dört büyük meleği isimleriyle çağıracak ve görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır.  Bu arada “Ey Azrail! Gel bakalım, sen görevini nasıl yaptın?” (Suyutî, ed-Dürrü’l-Mensur, 3/416) diye buyuracaktır. Azrail ismini açıkça anacaktır.

Aynı eserde, Hz. Eşas b. Şuayb’in de ölüm meleğini Azrail olarak adlandırdığı bildirilmektedir. (bk. a.g.e, 6/542) Bu rivayetteki bilgiye göre, Hz. Azrail’in ikisi yüzünde ikisi kafasında olmak üzere dört gözü vardır. (bk. a.g.y)

Ayrıca, Azrail ismiyle ilgili rivayetler için bk. Ebu’l-Leys Semerkandi, Hakaiku’d-dekaik, s. 507.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun