Ayetlerde korona virüsüne işaret var mı?

Tarih: 26.02.2020 - 16:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

Soru 1: Ayetlerde korona virüsüne işaret var mı?
- Şöyle bir bilgi dolaşıyor, doğru mu?
"Bu sabah 7.40 civarında haberlerde Çin'i saran Korona virüsünün hızla yayıldığına ilişkin haberleri izliyorduk. Kuran'da Allah'ın her şeyi açıkladığı hatırıma getirildi ve Kuran'da bu kelimeyi aratmak istedim. Gördüğüm ayetlerin hikmetli mesajları karşısında ellerimi defalarca hayretle dizime vurdum ve Allah'ı yücelttim. O geleceği ve her şeyi bilen, çok adil ve hikmetli olandır."
- En’âm  6/6: 
الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في...
Elem yerav kem ehleknâ min kablihim min korana...
Görmediler mi helak ettik nice kabileyi korona'dan...
- İbrahim  14/49:
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد
Veterâ-l mucrimîne yevme-iżin mu-korana -ne fî-l-asfâd(i)
Görürsün suçluları o gün korona'lı ve bezler içinde. 
- Allah'ın gösterdiği bu mucizeleri herkesle paylaşmak üzerinize farzdır. Çünkü duydunuz gördünüz. Paylaşmazsanız ve yaymazsanız sorumlu olursunuz. Allah'ın dinine yardım edin ki; size de musibet bulaşmasın.
Soru 2: Korona dabbe olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Enam suresindeki kelime “karn”dır. Bu asır, bir zaman dilimi manasına gelir. Bunu “korona” ile açıklamak tefsir kriteri açısından doğru değildir. Çünkü hiçbir işari manayı gösteren bir ipucu yoktur.

Kaldı ki ayetin meali şöyledir:

“Görmediler mi ki biz kendilerinden önce nice karnları / nice asırdaki nesilleri helak ettik.”

Bunun yerine “koronayı helak ettik” demek elbette doğru değildir. 

İbrahim suresinin ayeti ise ahiretten bahsetmektedir. Ayetin meali şöyledir:

“O gün, suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün.”

Bunun da bize göre koronayı gösteren bir işareti yoktur. 

Soruda yer alan Allah'ın gösterdiği bu mucizeleri herkesle paylaşmak üzerinize farzdır.” ifadesi, hem fıkıh hem tasavvuf açısından sakıncalıdır.

2. Kur'an’da “dabbetu’l-arz” ifadesinin geçtiği ayette verilen bilgiler bugünkü korona virüsünden farklı olduğunu göstermektedir.

Bununla beraber, Kur'an’da verilen bilginin çeşitli versiyonları, türleri olabilir. Koronaya da bu açıdan bakıldığında, Dabbetu’l-arzın çok küçük bir versiyonu nazarıyla bakılabilir.

Nitekim Sebe Suresi 14. ayette geçen دَابَّةُ اْلاَرْضِ - dâbbetü’l-arz ifadesinin ebced değeri 1441 eder. Bu rakam hicri 1441 yılına tevafuk etmektedir ki, miladi 2020’dir. Bu tarih, korona virisün dünyada yayıldığı senedir. Bu açıdan, korona virüsü dabbetu’l-arzın çok küçük bir versiyonu olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun