Arıların toprağa da yuva yapması ayete aykırı mı?

Tarih: 13.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Arı ve helak
Birinci sorum: ​“Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurduğu çardaklardan evler edin” diye vahyetti. (Nahl 68)
- Bu ayete göre arılar Allah’ın dediği başka yerlerde de kovan ev ediniyorlar, ben haberde baktım toprak altında da yapıyorlar. Buna göre arılar Allah’ın emrini nasıl yerine getirmiyorlar açıklar mısınız? Ayet dağda yuva yapar diyor, ama toprakta da yaptıkları biliniyor?
İkinci sorum: Peygamberini yalanlayan, Peygamberimizden önce yalanlayan herkes mi helak oldu, nasıl anlamalıyız?
- Neden Hz. Yusuf’u yalanlayanlar helak olmadı?
- Bazı peygamber kavimleri birden topluca helak olmuyor muydu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Birinci Cevap:

İlgili ayetin meali şöyledir:

"Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: 'Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin.'" (Nahl, 16/68)

- Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, ayette “toprak altında yuva yapmayın” diye bir emir yoktur. Dolayısıyla emre muhalefet de yoktur.

- Sonra ayette “dağlardan ve ağaçlardan...” ifadesinde dağların ağaçlardan ayrı olarak belirtilmesi, dağların ağaçlardan ayrı bir özelliğine işaret edilmiş olabilir ki o da toprak ve kaya gibi dağa ait olanlardır.

- Kur'an’da söz konusu edilen hususlar, genellikle insanların faydasına olacak ve onları yakından ilgilendirecek yönlerdir. Güneş, Ay, deniz gibi varlıklardan bahsedilirken hep insanları ilgilendiren yönlerine dikkat çekilmiş, Allah’ın varlığına, birliğine, güzel isimlerine delil olmka üzere bahsedilmiştir.

Arı-bal ve insan ilişkisi daha çok dağlar, ağaçlar ve çardaklar merkezinde toplanmıştır.

İkinci Cevap:

Peygamberimiz (asm)'den önce kendi peygamberlerini yalanlayan her milletin / ümmetin helak olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu konuda kesin bilgimiz yoktur.

Bizim bildiklerimiz, yalnız Kur'an’da söz konusu edilen kavimlerin helakidir. Dolayısıyla bu konuda kesin bir hükme varmak imkansızdır.

Kur'an’da bazı kavimlerin helak olduğu bildirilmiştir. Fakat her kavmin helak olduğu bildirilmemiştir.

Kur'an’ın hiçbir ayetinde “peygamberlerini yalanlayan bütün kavimleri yok ettik” diye bir ifade yoktur. Meallerini vereceğimiz ayetler de bunu göstermektedir:

“Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine (iyiye yönlendirici) emirler veririz; onlar ise orada günah işlemeye devam ederler, sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz.” (İsra, 17/16)

“Hiçbir belde yoktur ki, kıyamet gününden önce onu yok etmiş veya şiddetli bir azaba uğratmış olmayalım. Bu, kitapta böylece yazılmıştır.” (İsra, 17/58)

“Sizden önceki nice nesilleri, haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik; halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi, ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız.” (Yunus, 10/13)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun