Allah’ın ilim sıfatı, yaratma veya diğer sıfatlarına üstünlük kurmuş olmuyor mu?

Tarih: 21.03.2014 - 07:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ALLAH (C.C.)'un ilim sıfatı yaratma veya diğer sıfatlarına üstünlük kurmuş olmuyor mu; sonuçta ne yaratacağını da biliyor vazgeçeceğini de kudret sıfatını yapmak zorunda bırakmıyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlim sıfatı, özelliği itibariyle herhangi bir yaptırım gücüne sahip değildir. Bir insan da çok şey biliyor, ancak her bildiğini yapıyor değildir.

- Görevli bir mühendis, bir doktor, bir bilim adamı, görev başında olduğu sürece ilmini pratiğe döküp kudretiyle alanıyla ilgili işler yaptığı halde, ayni kişi emekli olduğu zaman -belki ilmi daha fazla olduğu halde- artık söz konusu işleri yapmadığı bilinen bir gerçektir.

- Bunun gibi, Allah’ın sonsuz ilmi vardır. Fakat bu ilminin zorunlu bir sonucu olarak kudretini harekete geçirdiği söylenemez. Bunun en açık ve kesin delili şudur ki: Bütün varlıklar Allah’ın ezeli / önsüz ilminde var olduğu halde, ancak birkaç milyar sene önce yaratılmıştır. Eğer öyle bir zorunluluk olsaydı, kâinatın ezeli ilimle birlikte var olmaları gerekirdi.

- Bu gibi vesveseler sebebiyledir ki, bazı filozoflar, Allah’ın iradesini yok sayıp, kainatın varlığını “sudur” (varlıkların Allah’tan zorunlu olarak ortaya çıktığını iddia eden) nazariyesiyle açıklamaya çalışmışlardır. Halbuki,

“Senin Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer.” (Kasas, 28/68)

mealindeki ayette bu gibi düşüncelerin yanlış olduğuna açıkça vurgu yapılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun