Allah'ın, haşa diyerek konuşmasının nedeni ne olabilir?

Soru Detayı

“Allah çocuk edindi dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. Bilâkis, göklerde ve yerde ne varsa yalnız O’nundur. Hepsi de O’na boyun eğmişlerdir.”
Haşa kelimesi, kafirlerin sözlerine karşılık biliyorum. Benim sorum Hak Teala burada (Haşa!) demiş. Aslında bunu biz insanlar deriz, haşa olur mu öyle şey filan deriz. Allah da burada kendine söylenilen bir laf için (Haşa!) demiş. Bu kelimeyi biz insanlar kullanırız, haşa denir mi öyle şey filan diye kullanırız. Acaba Hak Tealanın bu üslupla konuşmasının nedenini ne olabilir? Elbette Allah bilir de siz de biliyorsanız söyler misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bilindiği üzere, Kuran Arapça lisanıyla indirilmiştir. Arapça ise insanların dilidir. İnsanların diliyle konuşmak anlamları için zorunludur. “Her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik.” (bk. İbrahim, 14/4) mealindeki ayette de bu gerçeğin altı çizilmiştir.

- Madem Kuran Arpça lisanıyla inmiş, o halde bu dilde kadimden beri mevcut olan konuşma tarzı ve üslubunun Kuran’da da yer alması gerekir.

Kuran’da insanın anlayışını, idrakini, algılarını, hissiyatını okşayacak bir üslubun varlığı Allah’ın insanlara insan üslubuyla konuşmaya tenezzül etmesidir. Buna kısaca “Tenezzulat-ı ilahiye” denir.

- Bununla beraber,  şunu da belirtmeliyiz ki, soruda verilen ayetin mealinde geçen “haşa” kelimesi ayetin metninde geçmiyor. Meal verilirken. Türkçedeki teamüle uygun olarak kullanılmıştır.

Evet, “Bir de “Allah evlât edindi.” dediler. Hâşâ, O bundan münezzehtir. Doğrusu, göklerde ve yerde ne varsa Onundur; hepsi de Ona boyun eğmiştir.” (Bakara, 2/116) mealindeki ayette “haşa” yerine “sübhanehu” (Allah bundan münezzehtir) kelimesi kullanılmıştır.

- Bütün Kuran’da  Allah için kullanılan “haşa” kelimesi, yalnız Yusuf suresinin 31 ve 51. ayetlerinde geçmektedir. Her iki yerde de Allah değil, bazı kadınlar bu kelimeyi kullanmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
540 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun