Allah’ın Ahir olmasını nasıl anlamalıyız?

Tarih: 23.06.2019 - 01:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​İnsana ebedi (sonsuz) hayat verileceğine göre, Allah’ın Ahir olması nasıl izah edilebilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvel ismi Allah’ın ezeli olduğunu, varlığı için bir başlangıç düşünülemeyeceğini, Âhir ismi ise Allah’ın zatı ve sıfatlarıyla baki olduğunu, yok olmaktan, fani olmaktan münezzeh oluğunu ifade eder.

Allah'ın ebedi, baki, ahir olması, kendi zatının bir özelliğidir. Cennet, cehennem ve içindekilerin ebedi, baki, ahir olması ise, Allah'ın ebediyen var etmesiyle devam edecektir.

Mesela Güneş'in ışığı, ısısı ve renkleri kendindendir. Dünyadaki ısı, ışık ve renkler ise Güneş'tendir. Güneş bu özelliklerini dünyada devam ettirdiği müddetçe, bu güzellikler dünyada var olmaya devam edecektir. Ama bu güzellikler dünyanın kendine ait değildir, Güneş'e aittir.

O halde, Güneş'in ışıkları hakikidir, dünyada tecelli eden ışıklar ise mecazidir, ışıklar kendinden değildir, Güneş'in varlığına ve tecellilerinin devamına bağlıdır.

İşte bunun gibi, bizatihi ebedi olan, baki olan, ahir olan Allah'tır. Cennet, cehennem ve içindekilerin ebediliği, bakiliği, ahirliği ise Allah'ın ebediyen var etmesi ve devam ettirmesiyle olacaktır. Bu sebeple aralarında bir zıtlık söz konusu değildir. Allah'ın ebediliği zatidir, kendine aittir, insanın ve diğerlerinin ebediliği arizidir; Allah'ın devam ettirmesi ve ebediyen var etmesiyledir.

Demek ki, hakiki anlamda Ahir olan Allah’tır, ahirette verilecek ebedi hayat ile Ahir ismine mazhar olacaklar ise, mecazi anlamda ahirdir; ancak Allah’ın sürekli var etmesiyle varlıkları devam edecektir.

Bu mana, Allah’ın bütün isimleri için geçerlidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'da, Evvel ve Ahir, Zâhir ve Bâtın isimleri niçin birlikte ...

EL-EVVEL / EL-ÂHİR.

ÂHİR / el Ahir.

Allah'ın sıfatları Allah'ın zatındandır, ne demek?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun