Allah, bazı veli kullarına günahları kaldırıp serbestlik tanır mı?

Tarih: 15.02.2017 - 01:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Haram olan şeyleri sana helal kıldım dediği olmuş mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah hiçbir veli kuluna haramları helal kılmaz, dini vecibeleri üzerinden kaldırmaz. Eğer velilik hatırı için bir sorumluluk kalksaydı, önce peygamberlerden kalkardı. Çünkü onlar Allah’a daha yakındır.

Nitekim şu ayetten bunu açıkça görmek mümkündür.

“Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et." (Hicr, 15/99)

Bununla beraber, bazı meczupların yanlışlarından ötürü muaf tutulmaları veli olduklarından değil, teklifin temel esası olan akıllarının devre dışı kalmasındandır. Yani geçici de olsa bir nevi deli oldukları içindir.

Bu konuyu işi erbabından dinleyelim ve mutlaka defalarca okuyup anlamaya çalışalım.

“Sultan Mehmed Fatih'in zamanında hikâye edilen meşhur ve manidar 'Cibali Baba kıssası' nev'inden olarak bir kısım ehl-i velayet, zahiren muhakemeli ve âkıl görünürken, meczubdurlar. Ve bir kısmı dahi; bazen sahvede ve daire-i akılda görünür, bazen aklın ve muhakemenin haricinde bir hâle girer. Şu kısımdan bir sınıfı ehl-i iltibastır, tefrik etmiyor. Sekir halinde gördüğü bir mes'eleyi halet-i sahvede tatbik eder, hata eder ve hata ettiğini bilmez."

"Meczubların bir kısmı ise indallah mahfuzdur, dalalete sülûk etmez. Diğer bir kısmı ise mahfuz değiller, bid'at ve dalalet fırkalarında bulunabilirler. Hattâ kâfirler içinde bulunabileceği ihtimal verilmiş."

"İşte muvakkat veya daimî meczub olduklarından, manen "mübarek mecnun" hükmünde oluyorlar. Ve mübarek ve serbest mecnun hükmünde oldukları için, mükellef değiller. Ve mükellef olmadıkları için, muahaze olunmuyorlar. Kendi velayet-i meczubaneleri bâki kalmakla beraber, ehl-i dalalete ve ehl-i bid'aya tarafdar çıkarlar. Mesleklerine bir derece revaç verip, bir kısım ehl-i imanı ve ehl-i hakkı, o mesleğe girmeye meş'umane bir sebebiyet verirler.” (bk. Mektubat, s. 343)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun