Ehl-i kitabın bazıları cennetlik midir?

Tarih: 04.04.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Al-i İmran Suresi 113-115. ayetlerde, Yahudi ve Hıristiyanların hepsinin bir olmadığı, bazıların hayırlı olduğu ifade edilir.
- Buna göre Yahudi ve Hıristiyanların hepsinin bir olmadığı, bazıların cennetlik olduğu doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Burada değişik yorumlar arasında, kayda değer şu üç görüşü zikredebiliriz:

Birincisi: Bu ayette zikredilen “Ehl-i kitap”tan maksat,Yahudi ve Hıristiyanlardır. İslam’dan önceki kendi dönemlerinde, bunlardan bir kısmı dinine bağlı, samimi birer mümin olarak hayat sürmüş, diğer bir kısmı ise, fasıklık yapıp hak yoldan uzaklaşmıştır.

Daha önce geçen 110. ayette, iyiliği emreden, yasaklardan sakındıran vasıflarıyla övülen İslam ümmetinin hayırlı bir ümmet olduğu vurgulanmıştır.  Ehl-i kitabın ise, müminleri az, fasıkları çok olan birer ümmet olduğu bildirilmiştir. Böylece, bu ümmetin  en hayırlı bir ümmet olmasının hikmeti belirtilmiştir.

Bu 113. ayette ise, ehl-i kitabın “fasık” “mümin” vasıfları daha da açıklanmıştır. 114 ve 115. ayetlerde de o mümin olan ehl-i kitabın övgüye değer vasıfları sayılmıştır.

İkincisi; “Ehl-i kitap”tan maksat, genel olarak üç büyük dinin mensuplarıdır; Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar. Bu taksimata göre, 113-114-115. ayetlerde güzel vasıflarla övülenler Müslümanlardır. Açıkça İslam ümmeti hakkında övgü dolu ifadeler ihtiva eden 110. ayetteki bir kısım sözcüklerin aynısının bu ayetlerde de kullanılması, bu yorumu desteklemektedir.

Üçüncüsü; Bu ayetlerde övülen ehl-i kitaptan maksat, -Abdullah b. Selam, kardeşi Salebe b. Selam, Sa’ye, Mübeşşir, Kâb’ın oğulları Üsyed ve Esed  gibi Hz. Muhammed (a.s.m)’e iman eden kimselerdir (bk. Taberî, Razî, ilgili ayetin tefsiri).

Konuyla ilgili bilgi için tıklayınız.

Fetret ehli, İslamdan haberi olmayanların sorumluluğu ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun