Bakara 111-112. ayetler, Yahudi ve Hristiyanların da cennete gideceğine işaret etmiyor mu?

Tarih: 11.07.2015 - 03:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Bir de; "Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennet'e girmeyecek" dediler. Bu, onların kuruntuları! De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat edecek) delilinizi getirin. Hayır, öyle değil! Kim "ihsan" derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. (Bakara 111-112)
- Bu ayet açık bir şekilde cennete gitmek için İslam dininden olmanın zorunlu olmadığını, kişinin Allah'a ulaştığı sürece hangi dinden olursa olsun cennete gideceğine işaret ediyor.
- Buna göre Yahudilerin, teslise inanmayan Hıristiyanların, Zerdüştlerin de cennete gideceği anlamı çıkmıyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“(Ehl-i kitap), 'Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek.' dediler. Bu, onların kuruntularıdır. De ki: 'Eğer doğru iseniz delilinizi getirin.' Hayır! (Öyle değil) Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, işte onun mükâfatı Rabbinin katındadır. Öyleleri için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara, 2/111-112)

Bu ayetlerden anlaşılması gereken şey, cennetin yalnız Yahudi ve Hristiyanlara mahsus olmadığıdır. Yani Ehl-i kitabın bu konudaki iddialarının yanlış olduğunun vurgulanmasıdır.

İkinci (112) ayette yer alan vasıflar ise, Hz. Âdem’den beri gelmiş geçmiş bütün din mensuplarının durumu özetlenmiştir. Özeti şudur:

Hangi ümmet kendi peygamberi döneminde onun emirlerine riayet ederse cennete girer. Dolayısıyla, Yahudi ve Hristiyanlar da bu kanunun dışında değillerdir. Onlar da bulundukları peygamberler döneminde “iyilik yaparak Allah’a teslim olmuşlarsa”; yani, Allah’ın iyi dediği emirlerine riayet etmişlerse cennete gireceklerdir. Aksi takdirde cennete giremeyeceklerdir.

Bu işin bir tarafı, diğer tarafı ise, Hz. Muhammed (asm)’in peygamberliği dönemimde bulunan Ehl-i kitabın da -cennete girmeleri için- diğer insanlar gibi, İslam dinine göre iyi davranış sergilemeleridir. Çünkü, bu ayetlerde cennete girmenin şartı olarak gösterilen iyilik ve Allah’ a teslimiyet ancak mevcut peygamber Hz. Muhammed (asm)’e tabi olmakla mümkündür. Çünkü, Hz. Muhammed (asm) bütün insanlara gönderilmiştir:

“Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.” (Sebe, 34/28)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun