Ademoğlu secde ayeti okuyup secde edince, şeytan bir köşeye çekilip ağlar, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 19.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, böyle bir hadis vardır.

Hz. Enes anlatıyor. Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Âdemoğlu secde âyetini okuyup secde edince şeytan ağlar ve ‘Yazıklar olsun bana! Âdemoğlu secdeyle emrolundu da hemen secde etti, cennet onundur; ben secdeyle emrolundum, ama secde etmekten kaçındım, bana da cehennem vardır.’ diyerek oradan uzaklaşır.” (Müslim, Îmân, 133; İbn Mâce, İkāmetü’s-salât, 70).

Diğer bir rivayette ise, Hz. Abdullah b. Mesud’un sözü olarak nakledilmiştir. “Şeytan Âdemoğlunu secdeye vardığı görünce, bağırır, feryat eder…” sözleriyle başlar ve diğer rivayette olduğu gibi devam eder. (Mecmu’z-Zevaid, 2/284). Kuşkusuz bu gibi bilgiler ancak, Hz. Peygamber (asm)'den öğrenilebilir.

 Kur'an-ı Kerîm'de on dört yerde secde âyeti bulunmaktadır. Bu sure ve âyet numaraları şöyledir:

1. A'raf, 7/206;
2. Ra'd, 13/15;
3. Nahl, 16/50;
4. İsrâ, 17/109;
5. Meryem,19/58;
6. Hac, 22/18;
7. Furkân, 25/60;
8. Neml, 27/25;
9. Secde, 32/15;
10. Sâd, 38/24;
11. Fussilet, 41/37;
12. Necm, 53/62;
13. İnşikâk, 84/20 
14. Alak, 96/19.

İlave bilgi için tıklayınız:

 - SECDE-İ TİLÂVET, SECDE AYETLERİ

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun