Secde ayetleri kim tarafından ve neye göre belirlenmiştir?

Tarih: 02.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rahman Suresi 6. Ayette secde etmekten bahsedildiği halde, secde ayetleri arasına girmemesinin sebebi nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tilavet secdesi, Kur'ân-ı Kerim'de on dört yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye denir. Peygamberimizin (asm), içinde secde ayeti bulunan bir sûre okuduğunda secde ettiği, sahabenin de onunla birlikte secde ettiği ve bu konuya ilişkin olarak Peygamberimizin (asm) şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır.

"Âdemoğlu secde ayetini okuyup secde edince, şeytan ağlar ve 'Vay benim halime! Âdemoğlu secde etmekle emrolundu ve hemen secde etti; cennet onundur. Ben ise secde etmekle emrolundum ama secde etmekten kaçındım, bundan dolayı cehennem benimdir.' diyerek oradan kaçar" (Müslim, İman, 35)

Secde ayetlerinin bir kısmında, genel olarak müşriklerin yüce Allah’a karşı büyüklük taslayarak boyun eğmekten, secde etmekten kaçındıklarına dair vurgular yapılmıştır. Diğer bir kısmında ise, müminler / muhataplar doğrudan secde etmekle emrolunduklarına dair ifadelere yer verilmiştir. Ayrıca Allah’ın katında bulunan melek ve ruhanilerin secde etmelerinden söz edilerek, müminler secde etmeye teşvik edilmiştir.

Bu açıklamadan anlaşılıyor ki, Secde ayetlerindeki asıl muhtevada, insanların secde eden ve etmeyenlerin secde durumu -olumlu veya olumsuz bir şekilde- söz konusudur.

Âdeta, tilavet secdesi, bir yandan yüce Allah’ın azametine karşı bir saygının ifadesi olarak yapılırken, bir yandan da secde etmeyen inkârcıların bu tavırlarını fiilen tekzip ve protesto etmek anlamına gelir.

Rahman Suresi'ndeki ayetin, yukarıdaki özellikleri yansıtan bir muhtevası olmadığı için, yalnız cansız / şuursuz varlıkların secdesinden söz edildiği için, bir tilavet secdesi hüviyetini kazanmamıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

SECDE-İ TİLÂVET.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun