Secde ayetinin sadece bir kısmını okumakla secde gerekir mi?

Tarih: 26.01.2024 - 12:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Secde ayetinin sadece bir kısmını okumak veya Münacat-ı Kur'an da olduğu gibi (Nahl suresindeki) münacat şeklinde okunduğunda tilavet secdesi vacip olur mu?
- Buna göre Cevşen’deki Münacatu’l Kuran bölümünü okuyan ve dinleyenler de tilavet secdesi etmeli midir?
- Şimdiye kadar toplu okumalarda secde yapıldığını görmedik, bugüne kadar okuduklarımız için de gerekir mi?
- Hem Şafi hem de Hanefi Mezhebine göre…

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Secde ayeti ister bizzat Kuran’dan okunmuş olsun, ister ezberden veya başka herhangi bir eserden okunmuş olsun, okuyan ve dinleyenlerin secde etmesi gerekir. Bu husus, her iki mezhep için de geçerlidir. Yalnız, tilavet secdesi, Hanefîde vacip, Şafii ve diğer mezheplerde sünnettir.

- Hanefî mezhebinde, ayetin tamamını okuma şartı yoktur. Secde kelimesinin içinde bulunduğu ayetin bir kısmını okumak secde etmeyi gerektirir. (Reddu’l-muhtar, 2/103)

Şafii mezhebine göre ise, secde etmek için secde ayetinin tamamının okunması gerekir. (Cezerî, el-Fıkhu ala’l-mezahibi’l-arbaa, 1/466; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/115)

- Münacat-ı Kuran’da Nahl suresinin ilgili ayetinde de secde etmek gerekir. Yalnız Şafiiler için ayet tam olmadığı düşünülebilir, bununla beraber, secde etmek daha uygundur. Çünkü secde manasını ortadan kaldıracak herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

- Şimdiye kadarki gördüğünüz toplu okumalarda belki de secde ayeti orada yoktu. Bununla beraber, üç mezhebe göre sünnet olan -eskiye ait ve okunup okunmadığı meçhul olan- tilavet secdelerini kaza etmeye gerek yoktur. Ancak Hanefi mezhebine göre yapılmayan tilavet secdeleri yapılmalıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Secde-i tilâvet nasıl yapılır? Secde ayetleri hangileridir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun