Her secde bir derece yükseltir ve bir hatanı siler sözü hadis mi?

Her secde bir derece yükseltir ve bir hatanı siler sözü hadis mi?
Tarih: 11.06.2022 - 12:11 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu anlamda bir hadis rivayeti şöyledir:

“Çok secde etmeye bak! Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir hatanı siler.” (Müslim, Salat 225)

Her secde karşılığında bir derece yükselmek ve bir hatadan kurtulmak suretiyle kul mesafe katetmektedir. Yani kul için yücelik ve mutluluk, kulluk ile mümkündür.

Peygamber (asm) Efendimizin bu tavsiyeyi, şahsi hizmetinde bulunan fakir Müslümanlara yapmış olması da dikkatten uzak tutulmamalıdır.

Derecesini yükseltmek ve günahından kurtulmak isteyenler için başka yollar da olabilir. Ancak bilhassa fakir Müslümanlar bu sonucu daha çok ibadet etmek suretiyle temin edebilirler.

Hadisin Müslim ve Tirmizî’deki rivayetlerinden öğrenildiğine göre Sevban’dan “insanı cennete götürecek bir amel söylemesi” istenmiş ve bu istek üç defa tekrarlanmış, bunun üzerine Hz. Sevban bu hadisi rivayet etmiştir. (bk. Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)

Namazın farzlarından olan secde dışında, namazın rükünlerinden birinin yanılarak geciktirilmesi veya vaciplerinden birinin terk ya da tehiri halinde yapılması gereken secde ve Kur'an-ı Kerim’de yer alan secde ayetlerinden birinin namaz içinde veya namaz dışında okunması ya da işitilmesi durumunda yapılması gereken secde gibi başka secde çeşitleri de vardır.

Bir nimete kavuşma veya bir sıkıntı ya da musibetten kurtulma sebebiyle Allah’a karşı şükran ifadesi olarak yapılan secdeye “şükür secdesi” denir.

Hz. Peygamber Efendimizin (asm) sevindirici bir haber aldığında şükür secdesi yaptığına dair rivayetle (Ebu Davud, Cihad, 174) aralarında Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ali’nin de bulunduğu bazı sahabilerin aynı şekildeki uygulamalarını dikkate alan fakihlerin çoğunluğu şükür secdesinin meşru olduğu görüşündedir.

Şafii ve Hanbeli mezheplerindeki hakim görüşe göre şükür secdesi sünnet, Hanefi mezhebine göre ise müstehaptır.

Ayrıca Allah’tan bağışlanma dileğiyle yapılan tövbe ve istiğfar secdesinden söz edilebilir. Nitekim Resul-i Ekrem, Hz. Davud’a nispet edilen secdeyi (Sâd 38/24) tövbe secdesi olarak açıklamıştır. (Nesai, İftitâḥ, 48) Buna göre:

- Kul, secde ve ibadetle yücelir.

- Nefse en ağır gelen şey “secde” etmektir. Şeytan da “secde” emrine karşı çıktığı için ebediyen lânetlenmiştir.

- Nefisle mücahede, secdenin çoğaltılmasıyla mümkündür. Bu sebeple ibadeti arttırmak gerekir.

- Ashab-ı kiram, kendilerine yöneltilen suallere, Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'den duydukları, ondan öğrendikleri ile karşılık verirlerdi.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun