61. surenin 6. ayeti Peygamberimizin vefat tarihini mi bildiriyor?

Tarih: 20.08.2011 - 03:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim,.." (Saff, 61/6) ayeti Peygamberimiz (a.s.m)'in vefat tarihini mi haber veriyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

61. surenin 6. ayeti, Hz. Peygamber (asm)'in vefatı değil, onun Hz. İsa tarafından müjdelenen bir peygamber olduğuna dairdir. Ve oradaki Kur’an’ın ifadeleri -işarî bir tefsir metodu olan ebced hesabıyla- peygamber olduğu yılını aynen göstermiştir.

İlgili ayetin meali şöyledir:

"Meryemoğlu İsa demişti ki: Ey İsrailoğulları, ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir elçiyi müjdeleyici olarak geldim...” (Saff, 61/6)

Hz. İsa’nın kendisinden sonra geleceğini seslendiren “YE'TÎ MİN B’ADÎ = 597” 4 kelime,10 harfiyle birlikte ebced değeri: 611’dir ki, Hz. Peygamber (a.s.m)’in peygamberlik tarihidir.

Allah bu ayeti, Kur’an’ın 5169. ayeti olacak bir yere yerleştirmiştir. Çünkü, Bu sayı 611+4558’dir. 611 rakamı, Hz. Peygamber (a.s.m)’in peygamberlik tarihidir. 4558 sayısı ise, 86x53’tür. 86 rakamı benden sonra anlamına gelen “B’ADΔnin ebced değeri olduğu gibi, 53 de Ahmed isminin ebced değeridir.

Hz. Peygamber (asm)'in vefatıyla ilgili işari tespitlerden biri şöyledir:

Kur’an’da Hz. Peygamber (asm)’e hitaben "Eğer seni vefat ettirirsek..." cümlesi üç defa zikredilmiştir. Bunlardan birincisi Yunus suresinin 46. ayetinde geçmiştir. Ayetin meali şöyledir:

"Eğer onları tehdit ettiğimiz (azabın) bir kısmını sana (dünyada iken) gösterirsek (ne a’lâ); yok (onu göstermeden) eğer seni vefat ettirirsek, nihayet onların dönüşü de bizedir. (O zaman onlara  neler olacağını göreceksin.) Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir.”

Ayette azabın bir kısmının Hz. Peygamber (asm)’e gösterilebileceği hususu vurgulanmıştır. Mekke’de inen bu surede belirtilen azabın bir kısmı Bedir savaşında gerçekleşmiş ve Hz. Peygamber (asm)’e gösterilmiştir.

Ayette ifade edilen Hz. Peygamber (asm)’in vefat haberi de çok harika bir tarzda ihbar-ı gaybi nevinden söz konusu yapılmıştır. Şöyle ki:

"Eğer, seni vefat ettirirsek..." 

cümlesinin geçtiği üç sure ve ayet numaraları da Hz. Peygamber (asm)’in ömrü olan 63’ü gösteriyor. Ayet ve sure numaraları şöyledir: Yunus, 10/46; Ra’d, 13/40 ve Mümin, 40/77. Buna göre ayet numaralarının toplamı: 163'tür. Sure numaralarının toplamı ise, 63 tür.

"Eğer seni vefat ettirirsek..." cümlesinin harf sayısı,  9’dur. 63 sayısı ise, 9'un 7 katıdır. Vefatı haber veren bu cümlenin -harfleriyle beraber- ebced değeri, 632’dir. Bu da Hz. Peygamber (asm)'in, miladi vefat tarihidir. 

ev :7 n: 50 t: 400 v: 6 f: 80 y: 10 n: 50 k: 20 toplam: 623 +9 harf: 632.

İşte tevafuk penceresinden gaybî haberlerin aşikar bir görüntüsü! (bk. Niyazi Beki, Esrâr-ı Rûm: Bir Sure Bin Yıllık Gaybi İşaret, s. 20; Namazın Sayısal Mucizeleri, Zafer Yayınları, s. 26-27)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun