Ebced değerinde, miladi takvime ve hicri takvime göre neden farklılık var?

Tarih: 23.12.2018 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran'da bazı işaretler ebced değeri ile miladi takvim bazıları hicri takvime göre, neden bu farklılık var?
- Kuran'da örneğin tam hatırlamıyorum bir surenin bir ayetinde Ay kelimesi ebced hesabı 1859 aya çıkış tarihine işaret ettiği söyleniyor,
- Fakat niçin bu işaretteki ebced değeri toplamı miladi takvime göre yapılmış, Allah bize Hz Muhammed (asm)’ın hicretiyle, hicri takvimi verdiyse niçin işaretini Hz İsa'nın doğumu olan miladi takvime göre yapıyor, hem diyelim ki evrensel olduğu için miladi, bu sefer niçin Kuran'ın indirilmesi 23 yıl olarak kameri takvime göre hesaplanıyor?
- Yani Kuran’da niçin ebced değeri veya tarihi hesaplamalarda takvim farklılıkları mevcut?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Önce şunu belirtelim ki, Astronot Neil Armstrong, ilk defa 1969'da Ay'a ayak basmıştır. Bu sebeple 1859 tarihi tarafımızdan anlaşılamamıştır.

- Miladi-Hicri tarih meselesine gelince;

Kur'an’da miladi veya hicri tarihi belirleme gayesi yoktur. Önemli olan, Kur'an’ın asırlar önce bu işari yolla verdiği haberin ilgili tarihte gerçekten vuku bulmuş olmasıdır. Bu da insanlar arasında meşhur olan ilgili yılın gösterdiği miladi veya hicri tarihtir.

Mesela: “Şüphesiz sen peygamberlerdensin.” (Yasin, 36/3) mealindeki ayetin açık ifadesinde, Hz. Peygamber (asm)’in nübüvvetinden söz edilmiştir. Bu ayetin ebced değeri miladi 612’dir. Bu tarih Hz. Peygamber (asm)’in risalet görevini aldığı zamana tevafuk etmektedir. Zaten bunun hicri tarihi o zaman yoktur.

Keza, Hz. Peygamber (asm)'in vefat haberi de çok harika bir tarzda ihbar-ı gaybi nevinden söz konusu yapılmıştır. Şöyle ki:

"Eğer seni vefat ettirirsek" cümlesi, Kur'an’da üç defa geçmektedir. Bu cümle açıkça, Hz. Peygamber (asm)’in vefatından söz etmektedir. Geçtiği üç sure ve ayet numaraları da Hz. Peygamber (asm)'in ömrü olan, 63'ü gösteriyor. Ayet ve sure numaraları şöyledir: Yunus, 10/46; Ra'd, 13/40 ve Ğafir, 40/77.

Buna göre, ayet numaralarının toplamı: 163 tür. Sure numaralarının toplamı ise, 63’tür.

"Eğer seni vefat ettirirsek" cümlesinin harfleri 9 dur. 63 sayısı 9'un 7 katıdır. Vefatı haber veren bu cümlenin -harfleriyle beraber- ebced değeri, 632’dir. Bu da Hz. Peygamber (asm)'in, miladi vefat tarihidir.

İşte tevafuk penceresinden gaybi haberlerin göz önündeki görüntüsü!..

- Hicri tarih, Allah’ın bir peygamberi olan Hz. Muhammed (asm)’in hicret yılını gösterdiği gibi, miladi tarih de Allah’ın bir peygamberi olan Hz. İsa’nın doğum yılını gösterir.

Bu sebeple, kutsiyet bakımından iki tarih arasında fazla bir fark yoktur. Önemli olan, ilgili ayetin ifadesinin bu iki tarihten birine tevafuk etmesidir ki, bu bir işari tefsir metodudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun