6 rekat evvabin namazının 12 yıllık ibadete denk geldiği haAdisi sahih midir?

6 rekat evvabin namazının 12 yıllık ibadete denk geldiği haAdisi sahih midir?
Tarih: 19.06.2021 - 21:22 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) Efendimizden ve ashaptan, akşam namazından sonra nafile namaz kılmayı teşvik eden hadisler rivayet edilir.

Bunlar arasında;

- Akşam namazından sonra kılınan altı rekat nafile namazın on iki yıllık ibadete denk olduğu,
- Bu namazı kılan kimsenin günahlarının deniz köpüğü kadar çok olsa da bağışlanacağı,
- Akşam namazından sonra dört rekat daha kılan kişinin cennetle ödüllendirileceği, onun Kadir Gecesi'ni ihya etmiş gibi ecir alacağı,
- Yine bu vakitte yirmi
(diğer bir rivayette on) rekat namaz kılan kimse için Allah’ın cennette bir köşk inşa edeceği

şeklinde özendirici hadisler sayılabilir. (bk. İbn Mâce, İkametü’s-salât”, 185; Tirmizî, Mevaḳitü’s-salât”, 204; Heysemî, 2/229-230; Şevkânî, 3/62-64)

Ancak bu hadislerin hemen hemen tamamı muhaddisler tarafından sened itibariyle zayıf görülmüştür.

Birçok sahabînin de akşam namazından sonra kılınan nafile namaz hakkında teşviklerde bulunmuştur.

Örneğin, Abdullah b. Amr bunu evvâbîn namazı olarak adlandırmıştır. (Abdullah b. Mübarek, Zühd, s. 445)

Hatta bazı sahâbîler, Kur'an’da gece ibadetinden övgüyle söz eden ayetlerin (Âl-i İmrân 3/113; Secde 32/16; Zâriyât 51/17; Müzzemmil 73/6) bu namazı da içerdiği görüşünde olduğu nakledilir. (Abdürrezzâk Sananî, 3/44; Şevkânî, 3/62-64)

Literatürde yer alan bu tür rivayetler, hadis tekniği açısından zayıf da olsa netice itibariyle daha fazla ibadet etmeye teşvik ettiğinden, Müslümanlar tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

Akşam namazının ardından kılınan bu nâfile namaz daha çok sahâbe ve tâbiîne ait evvâbîn namazı adlandırmasıyla meşhur olmuş, bedenî ibadetlerin kişilerin dindarlığı ve Allah’a kulluğu hususunda önemli bir ölçü kabul edilip ön planda tutulduğu sonraki dönem irşad ve meviza kitaplarında da diğer nafile namazlar gibi özel bir teşvik gördüğünden, Müslümanlar arasında belli derecede yaygınlık kazanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...
Zayıf hadisler bilindiği halde neden rivayet edilmiş?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+

Yorumlar

secilmis66

...Literatürde yer alan bu tür rivayetler hadis tekniği açısından zayıf da olsa netice itibariyle daha fazla ibadet etmeye teşvik ettiğinden Müslümanlar tarafından ilgiyle karşılanmıştır...

1....."zayıf hadislere dayandırılarak bir ibadet şekli ihdas edilebilir mi?..."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Nafile namazların arttırımında belli bir sayı olmadığı için yeni bir ibadet ihdas etme anlamına gelmez. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun